Validiteit Flashcards Preview

Meten en Diagnostiek 2 > Validiteit > Flashcards

Flashcards in Validiteit Deck (9)
Loading flashcards...
1

Psychometrisch model

relateert observeerbare item responsn aan een latente trek

2

Content validity vs face validity

Content: Kwalitatief oordeel van experts
Face: Kwalitatief oordeel van iedereen (ook leken)

3

Criterion-related Validity

Test goede voorspeller? (bv CITO)
> nadruk op: utiliteit vd testscores

4

Concurrent Criterion Validity

trek + criterion tegelijk gemeten

5

Predictieve Validiteit

trek voorspelt criterium

6

Postdictive criterion validity

Achteraf meten of criterium trek voorspelt heeft

7

Convergente validiteit

onderzoek naar de relatie tussen testscores en tests die hetzelfde construct beogen te meten

8

Divergente validiteit

Onderzoek naar de relatie tussen testscore en tests die een ander construct beogen te meten

9

Multi-Trait Method (MTMM)

>validiteit meten
> meerdere beoordelaars
> systematische verschillen tussen bv informant en beoordelaar expliciet opgenomen in variantie (methode factoren)
> gecorreleerde methode factoren kan ook een patroon zijn maar systematisch andere beoordeling