Validiteit Flashcards Preview

Meten en Diagnostiek 2 > Validiteit > Flashcards

Flashcards in Validiteit Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q

Psychometrisch model

A

relateert observeerbare item responsn aan een latente trek

2
Q

Content validity vs face validity

A

Content: Kwalitatief oordeel van experts
Face: Kwalitatief oordeel van iedereen (ook leken)

3
Q

Criterion-related Validity

A

Test goede voorspeller? (bv CITO)

> nadruk op: utiliteit vd testscores

4
Q

Concurrent Criterion Validity

A

trek + criterion tegelijk gemeten

5
Q

Predictieve Validiteit

A

trek voorspelt criterium

6
Q

Postdictive criterion validity

A

Achteraf meten of criterium trek voorspelt heeft

7
Q

Convergente validiteit

A

onderzoek naar de relatie tussen testscores en tests die hetzelfde construct beogen te meten

8
Q

Divergente validiteit

A

Onderzoek naar de relatie tussen testscore en tests die een ander construct beogen te meten

9
Q

Multi-Trait Method (MTMM)

A

> validiteit meten
meerdere beoordelaars
systematische verschillen tussen bv informant en beoordelaar expliciet opgenomen in variantie (methode factoren)
gecorreleerde methode factoren kan ook een patroon zijn maar systematisch andere beoordeling