Item respons theorie Flashcards Preview

Meten en Diagnostiek 2 > Item respons theorie > Flashcards

Flashcards in Item respons theorie Deck (13)
Loading flashcards...
1

Moeilijkheidsparameter

waarde van theta op kans .5
> b parameter

2

Discriminatie parameter

Hoe stijl loopt de curve
> a parameter

3

Gok parameter

Hoeveel kans goed door gokken?
> c parameter

4

Graded Respons model (GRM)

Geschikt voor de analyse van ordinale responsen, bijvoorbeeld een Likert schaal.

5

Nominaal Respons Model (NRM)

Geschikt voor het analyseren van nominale responsen (A, B, C, D) zonder er één te coderen als 'correct'.

> bv bij het meten van groepsverschillen

6

Emperically generated items

Items gekozen op grond van emperisch criterium
> bv discriminatie normaal versus ziek

7

Rational approach

Combinatie van emperische en theoretische.
> bv Big 5

8

Theoretically generted items

Items gekozen op grond van theorie
> bv WAIS

9

Method of equal appearing intervals

SME beoordelen items
> De SD belangrijk! Hoe kleiner, hoe beter. Betekend meer met elkaar eens!
> Maar op de eerste plaats: hoog gem belangrijk!!

10

Muraki

Versimpelde versie versie van Samejima.
> elk item gelijke afstanden
> elk item 1 locatie parameter b
> a en b aan elkaar gelijk
> c toegevoegd: bepaald nu de afstand (range) tussen de antw mogelijkheden. Zelfde af te lezen als b parameter in dichotome modellen.

> zelfde afstand tussen lijnen van 1 item! door vastgestelde b

11

Psychometrisch model

relateert observeerbare item responses aan een latente trek

12

Samejima

Graded Respons Model
Meest gebruikt voor Liker-schaal
> a en b parameter voor elke vraag apart geschat
> b paramer: 50% boven bepaald graad op theta (net als bij 2PL)

13

Partial Credit Model

Hogere score als je maar een deel goed hebt.
> per deel goed op zelfde manier als 1PL
> sigma parameter = de vaardigheid die iemand moet bezitten om met meer kans het volgende deel goed te maken