Begreper Flashcards Preview

Samfunnsfag Prøve Uke 39 > Begreper > Flashcards

Flashcards in Begreper Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hva betyr demokrati?

Demokrati er et styreform når folk kan stemme har ytringsfrihet kan delta aktiv i samfunnet.

2

Hva betyr Borgelig?

De blå
Konservative

3

Hva betyr Maktfordelingsprinsippet?

Hvordan styres Norge
- Stortinger gir lover
- regjeringer gjør lover til bruk
- domstolene dømmer

4

Hva betyr Folkesuverænitetsprincippet?

Det handler om at alle mennesker er enige om at alle må jobbe sammen å ha et mål for alle

5

Hva betyr sosialistisk?

Alle mennesker er like mye verd

6

Hva betyr parlamentarisme?

Er styresett som gir parlamentet stortinget kontroll over den utøvende makt regjering.