Sametinget Flashcards Preview

Samfunnsfag Prøve Uke 39 > Sametinget > Flashcards

Flashcards in Sametinget Deck (1)
Loading flashcards...
1

Hva er sametinget?

Sametinget styrker samenes politiske stilling PG samenes interesser i Norge at de kan bruke å utvikle sitt språk sin kultur kan ha egen universitet sametinget består av 39 representanter.