Partipolitik Flashcards Preview

Samfunnsfag Prøve Uke 39 > Partipolitik > Flashcards

Flashcards in Partipolitik Deck (9)
Loading flashcards...
1

Høyre (H) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti lederen?

Stiftet i 1884
Leder Erna Solberg
Viktigste sakene Kunnskap i skolen bedre vei og kvalitet helse tjenesten.

2

Venstre (V) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti lederen?

Stiftet i 1884
Leder Trine Skei Grande
Viktigste saker gi til dem som har ikke enn til dem som har fra før. Skole, miljø Velferd

3

Arbeiderpartiet (Ap) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder?

Stiftet i 1887
Leder Jonas Gahr Støre
Viktigste sakene arbeid for alle og rettferdighet

4

Senterpartiet (SP) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder?

Stiftet i 1920
Leder Trygve Slagsvold Vedum
Viktigste saker ta vare på naturen og miljøet.

5

Kristelig folkeparti (KrF) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder ?

Stiftet i 1933
Leder Knut Arild Hareide
Viktigste saker kamp mot fattigdom og skole uten mobbing.

6

Fremskrittspartiet ( FrP) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder?

Stiftet i 1973
Leder Siv Jensen
Viktigste saker er eldreomsorg transport, justis.

7

Sosialistisk Venstreparti (SV) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder ?

Stiftet i 1975
Leder Audun Lysbakken
Viktigste saker kilimą problemėlė og gis fordeling av makt og ressurser

8

Miljøpartiet De Grønne ( MDG) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder?

Stiftet i 1988
Leder Hilde Opoku og Rasmus Hansson
Viktigste saker å skape samfunn i balansen i naturen.

9

Rødt (R) Hva er de viktigste sakene og hva heter parti leder?

Stiftet i 2007
Leder Bjørnar Moxnes
Viktigste saker leksefri skole mindre forskjell rik og fattig