Begrepp 11 Flashcards Preview

ekonomi > Begrepp 11 > Flashcards

Flashcards in Begrepp 11 Deck (17):
1

Marknadsföring

Allt ett företag gör för att må befintliga och nya kunder med sina produkter

2

Relationsmarknadsföring

När man utgår från varje individ i sin marknadsföring

3

Massmarknadsföring

När man försöker nå så många kunder som möjligt

4

Målgrupp

Den eller de kundgrupper som företaget har valt att rikta in sig på

5

Marknad

Är en plats där köpare och säljare möts

6

Marknadsandel

Företagets försäljning i proportion till den totala försäljningen på den marknaden företaget verkar inom

7

Segmentering

Är indelningar och urval för att beskriva sin målgrupp. Tex ålder och kön.

8

Business to business

När ett företag säljer till ett annat företag

9

Primära behov

Är saker vi behöver för att överleva

10

Sekundära behov

Behov som vi inte behöver uppfylla för att överleva. Tex uppskattning.

11

Fysiologiska behov

Samma som primära behov, tex att vi behöver äta och sova.

12

Sociala behov

Handlar om vårt behov av uppskattning och att känna att man är del av en gemenskap.

13

Psykologiska behov

Handlar om att må bra själsligen. Tex genom att handla ekologiska varor.

14

Primära mål

Kan vara att ökad försäljning och högre vinst.

15

Sekundära mål

Delmål. Mål som ska uppnås för att kunna uppnå det primära målet.

16

Kvalitativa mål

Går inte att mäta

17

Kvantitativa mål

Mätbara mål. Ofta siffror.