Begrepp 13 Flashcards Preview

ekonomi > Begrepp 13 > Flashcards

Flashcards in Begrepp 13 Deck (10):
1

Marknadsföringslagen

Ska skydda konsumenterna.
Gör att företag inte kan utforma sin reklam hur som helst.

2

Marknadsföringsavgift

Betalas om man bryter mot marknadsföringslagen.

5000 - 5 miljoner kronor till staten

3

Konsumentverket

Tar emot anmälningar och ser till att marknadsföringslagen följs.

4

Reklamombudsmannen

Är en oberoende stiftelse. Granskar reklam och ser till att den följer god marknadsföringsetik.

5

Konkurrenslagen

Innehåller:


Förbud mot konkurrensbegränsande samarbete (karteller)

Förbud mot missbruk av dominerande ställning (för höga eller låga priser)

6

Dominerande ställning

Företag med dominerande ställning får inte ta orimligt höga eller låga priser enligt konkurrenslagen.

7

Priskartell

När konkurrerande företag kommer överens om priser, rabatter eller leveransvillkor.

8

Anbudskartell

När konkurrerande företag delar upp marknaden mellan sig och kommer överens om vem som ska lägga det lägsta anbudet.

9

Konkurrensskadeavgift

Betalas vid brott mot konkurrenslagen.
Max 10% av företagets omsättning.

10

Konkurrensverket

Övervakar att konkurrenslagen följs och driver mål till domstol.