Begrepp 12 Flashcards Preview

ekonomi > Begrepp 12 > Flashcards

Flashcards in Begrepp 12 Deck (13):
1

Konkurrens

När flera företag tävlar om kundernas pengar.

2

Konkurrensmedel

Olika sätt att konkurrera om kundens pengar.

Produkt, pris, plats och påverkan.

3

Produkt

En tjänst eller en vara.

4

Varumärke

Till exempel är Apple och Volvo varumärken.

Företag försöker ladda sina varumärken för att tex sälja mer.

5

Betalningsvillkor

Handlar om hur man ska betala.

Om man ska köpa en ny bil kan lånevillkoren spela stor roll.

6

Plats

Är var kunden kan köpa produkten och hur den transporteras till kunden.

7

Påverkan

Handlar inte bara om reklam. Även tex personlig försäljning.

8

Direktmarknadsföring

När företaget riktar sig till målgruppen som ges möjlighet till respons. Tex genom enkäter på internet.

9

Public relations (PR)

Är hur företaget uppfattad av sin omgivning/ allmänheten.

10

Media

Det finns olika medier att väljas för att göra reklam på. Tex internet, TV och radio.

11

Sponsring

Företag sponsrar ibland olika verksamheter som tex sport och kultur.

12

Marknadsmix

Varje företag väljer en egen marknadsmix.

Hur de fyra konkurrensmedlen ska kombineras.

13

Digitala kanaler.

Tex tv, internet och sociala medier.