Biosynthesis Of Lipids Flashcards Preview

Metabolism > Biosynthesis Of Lipids > Flashcards

Flashcards in Biosynthesis Of Lipids Deck (8)
Loading flashcards...
0

Vad krävs för lipid syntes?

ATP, NADPH samt malonyl-CoA

1

Hur bildas malonyl coA

Irreversibelt av acetyl-coa carboxylase.

2

Hur bildas fettsyror?

Fyrstegs enzymräcka, fatty acid synthase. Finns 2 typer, typ 1 i däggdjur

3

Vilket enzym håller ihop fatty acid synthase

Acyl carrier protein

4

Vad är de fyra stegen av lipid syntes?

1. Acetyl och malonyl bildar acetoacetyl-ACP (beta-ketoacyl-ACP syntas)
2. Bildning av beta-hydroxybutyryl-ACP (beta-ketoacyl-ACP reduktas)
3. Bildning av trans-delta^2-butenoyl-ACP (beta-hydroxyacyl-ACP dehydratas)
4. Bildning av butyryl-ACP (enoyl-ACP reduktas)

Binding av malonyl-CoA startar om reaktionen och kolkedjan förlängs. Slääps ofta vid kring 16 kolatomers kedja

5

Var sker till största del biosyntes av molekyler?

Cytosoliskt. Skiljer åt katabola och anabola reaktioner (mitokondrie/cytosol).

Ofta används NADPH som elektron donator i cytosolen vid reduktion, medan NAD+ finns i mitokondrien

NADPH som behövs bildas främst ur pentose fosfat pathway samt malic enzyme

6

Hur kommer acetyl-CoA till cytosolen?

Blir först citrate (citrate syntas) med oxaloacetat, forslas ut, klyvs tillbaka till beståndsdelar (citrate lyase). Oxaloacetat omvandlas av malate dehydrogenas till malate och går tillbaka in i mitokondrien.

Malatet kan också användas för att bilda NADPH via malic enzyme

7

Hur regleras biosyntes av lipider?

Acetyl-CoA carboxylase, regleras av palmitoyl-CoA (produkt av fatty acid syntase), citrate (högre koncentration i cytosolen aktiverar, citrate ges ur mitokondrien vid förhöjd halt acetyl-CoA och ATP i mitokondrien)

Citrate inaktivefar PFK1