Bioteknologi og genteknologi Flashcards Preview

Naturfag > Bioteknologi og genteknologi > Flashcards

Flashcards in Bioteknologi og genteknologi Deck (15):
1

Bioteknologi

Bioteknologi er all teknologi som bruker levende organismer til å lage produkter. Tradisjonelt jordbruk og fiske regnes ikke som bioteknologi.

2

Genmodifisert organisme

Organismer som har fått forandret på genene sine eller fått satt inn nye gener, kaller vi genmodifiserte organismer.

3

Genteknologi

Genteknologi er teknikker der man isolerer arvemateriale, karakteriserer det, klipper ut og flytter deler av arvestoffet DNA (gener) fra en organisme til en annen og får dem til å virke der.

4

Genspleising

Ved hjelp av spesielle enzymer kan man fjerne gener i et arvematerialet hos en art og sette inn nye gener fra en annen art.

5

Genmat

Genmat er mat som består av eller inneholder produkter som er framstilt av genmodifiserte mikroorganismer, planter eller dyr.

6

Assistert befruktning

Assistert befruktning er en fellesbetegnelse for ulike metoder som blir brukt til å hjelpe par som ikke kan få barn uten medisinsk hjelp.

7

Embryoteknologi

Embryoteknologi omfatter kunstig befruktning og behandling av og forskning på befruktede egg.

8

Eggtransplantasjon

Ved eggtransplantasjon befruktes egg fra en egnet ku med sædceller fra en avlsokse. De befruktede eggene settes inn i livmoren til andre kuer , som føder kalvene med de ønskede egenskapene

9

Kloning

Kloning betyr å lage kopier av et gen, en celle eller et individ.

10

Reproduktiv kloning

Reproduktiv kloning er å lage et helt nytt individ med de samme genene som et annet individ.

11

Stamceller

Stamceller er celler som kan utvikle seg til mange forskjellige celletyper. En befruktet eggcelle er en stamcelle som kan danne alle celletyper.

12

Terapeutisk kloning

Ved terapeutisk kloning lages det stamceller med pasientens eget arvestoff. De kan benyttes ved behandling av sykdommer.

13

DNA-analyse

Ved DNA-analyser lages det DNA-profiler som kan gi sikker identifikasjon av en person eller en annen organisme.

14

Gentester

Gentester kan påvise arvelig sykdom, det vil si om du er bærer av et sykdomsgen som kan gjøre deg syk senere, eller som barna dine kan arve.

15

Genterapi

Genterapi går ut på å erstatte syke gener med friske gener som fungerer.