Stråling Flashcards Preview

Naturfag > Stråling > Flashcards

Flashcards in Stråling Deck (13):
1

Stråling

Stråling er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler.

2

Elektromagnetisk stråling

Lys er et spesialtilfelle av elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling trenger ikke noe stoff for å bre seg, og beveger seg i tomt rom med lysfarten 300 000 km/s.

3

Varmestråling

Alle gjenstander sender ut varmestråling. Bølgelengden blir bestemt av temperaturen.

4

Røntgenstråling

Røntgenfotonene er svært energirike. Røntgenstråling kan gå gjennom gjenstander som er ugjennomtrengelige for synlig lys.

5

Energisprang

Vi får elektromagnetisk stråling fra et atom når elektronene rundt en atomkjerne "faller" fra et skall lenger ute til et skall nærmere atomkjernen.

6

Energikilden i stjernene

I en stjerne er temperaturen så høy at atomkjerner kan fusjonere og frigjøre energi.

7

Solaktivitet og solstormer

Sola sender ut både elektromagnetisk stråling og energirik partikkelstråling.

8

Nordlys

Nordlys oppstår når ladde partikler fra solvinden kolliderer med molekyler i jordatmosfæren og får molekylene til å sende ut lys.

9

Energibalanse

Energibalanse har vi når jorda mottar like mye energi fra sola i form av solstråling som den selv sender ut i form av varmestråling. Hvis energibalansen blir forskjøvet, vil temperaturen på jorda endre seg slik at balansen gjenopprettes.

10

Drivhuseffekt

Drivhusgassene i atmosfæren slipper solstrålene inn, men virker som en barriere mot varmestrålingen fra jorda.

11

Ozonlaget

Ozonlaget beskytter oss mot det meste av UV-strålingen fra sola.

12

Ozonlag og drivhuseffekt

Mange blander begrepene ozonlag og drivhuseffekt, men det er to helt forskjellige ting! Ozonlaget hindrer UV-stråler i å slippe ned til jordoverflaten. Drivhusgassene hindrer varmestråling i å slippe ut fra jorda.

13

Nedbryting av ozonlaget

Nedbryting av ozonlaget finner sted når det er kaldt og stabilt vær, sollys og klorforbindelser (KFK-gasser) i stratosfæren.