Carrie's War Flashcards Preview

English 10. grade > Carrie's War > Flashcards

Flashcards in Carrie's War Deck (45):
1

In the country

På landsbygda

2

Stuffy

Innestengt

3

Benefit

Nytte

4

Slung

Slynget

5

Labelled

Merket

6

Parcels

Pakker

7

Look on the bright side

Se på den lyse siden

8

Lumb

Klump

9

Pulled faces

Gjorde grimaser

10

Scowled

Skulte

11

Dying-duck look

Stakkarslig uttrykk

12

Rack

Hattehylle

13

Screwed up his face

Gjorde grimaser

14

Straggled

Forvillet seg

15

Cinder

Grus

16

Glanced

Kikket

17

Grinned shyly

Smilte sjenert

18

Steel-rimmed specta-cles

Briller med stålramme

19

Ultimate destination

Endelig reisemål

20

Pavement

Fortau

21

Struck chill

Slo kaldt

22

Bound to be

Nødt til å være

23

Junction

Jernbanestasjonen

24

Peered

Så på

25

Abbreviated

Forkortet

26

Peanut butter

Vanlige type smørbrød

27

Firmly

Bestemt

28

Anxious

Engstelig

29

Land

Gå i land

30

Refugee

Flyktning

31

'ud

Would

32

Give them what for

Ta igjen

33

Frowning

Rynker pannen

34

Grave

Alvorlig

35

Single file

En etter en

36

Bach

Småen

37

Plumb

Lubben

38

Bewildered

Forvirret

39

Cattle auction

Kvegauksjon

40

Suffocate

Kveles

41

Traces of sick

Spor av oppkast

42

Girl with a squint

Hun skjelte

43

Hummed

Nynnet

44

Particular

Bestemt

45

Doubtful

Tvilende