Escape mock exam Flashcards Preview

English 10. grade > Escape mock exam > Flashcards

Flashcards in Escape mock exam Deck (42):
1

Skjelve av frykt

Shiver of fear

2

Unngå

Dodge

3

Flykte

Flee

4

Jordskjelv

Earthquake

5

Slavejegere

Slave hunters

6

Forvirre

Baffle

7

Ruiner

Debris

8

Sykehus

Hospital

9

Overleve

Survive

10

Humanitær hjelp

Humanitarian aid

11

Sykdom

Disease

12

Flyktning

Refugee

13

Fattigdom

Poverty

14

Slum

Ghetto

15

Hjelp

Aid

16

Rømme

Escape

17

Desperat

Frantically

18

Oppnå

Achieve

19

Løse

Solve

20

Flyktningleir

Refugee camp

21

Naturkatastrofer

Natural disasters

22

Avstå

Refrain

23

Vold

Violence

24

Grusom

Grim

25

Borgerkrig

Civil war

26

Ly

Shelter

27

Livets utfordringer

Life's challenges

28

Utrustet med

Armed with

29

Modig

Courageous

30

Dundrende bombeangrep

Pounding shells

31

Granat

A shell

32

Splinter

Shrapnel

33

Utfordringer

Issues

34

Uskyldig

Innocent

35

Slaveri

Slavery

36

Billett ut av

Ticket out of

37

Stipend

Scholarship

38

Avføring

Human waste

39

Mangel på

Shortage of

40

Gi, skaffe

Provide

41

Skremt

Alarmed

42

Å leke med døden

Dicing with death