Indigenous Peoples Flashcards Preview

English 10. grade > Indigenous Peoples > Flashcards

Flashcards in Indigenous Peoples Deck (34):
1

Stamme

Tribe

2

Innfødte/ urfolk

Native people

3

Ifølge

According to

4

Kjennetegn

Characteristics

5

Pleier å

Tend to

6

Minoritet

Minority

7

Undertrykke

Suppress

8

Tilpasse seg

Assimilate

9

Native Americans

Indianere

10

Inuitter

Inuits

11

Maorier

Maori

12

Aborginere

Aboriginals

13

Tvangsflytting

Forced migration

14

Sykdommer

Diseases

15

Ugjerninger

Wrongs

16

Synke

Decline

17

Øke

Increase

18

Utgjøre

Make up

19

Arbeidsledighet

Unemployment

20

Kriminalstatistikk

Crime rates

21

Utrydningstruet

Endangered

22

Fattigdom

Poverty

23

Feilernæring

Malnutrition

24

Lese-og skriveferdigheter

Literacy

25

Miljøverner

Environmentalist/ tree hugger

26

Miljøvennlig

Environmentally friendly

27

Bærekraftig

Sustainable

28

Utvinning

Exploitation

29

Kulturell arv

Cultural heritage

30

Enrichment

Berikelse

31

Nomader

Nomads

32

Feilernæring

Malnutrition

33

Forfedre

Ancestors

34

Urbefolkning

Indigenous peoples