Uk Flashcards Preview

English 10. grade > Uk > Flashcards

Flashcards in Uk Deck (48):
1

In the country

På landsbygda

2

Stuffy

Innestengt

3

Benefit

Nytte

4

Slung

Slynget

5

Labelled

Merket

6

Parcels

Pakker

7

Look on the bright side

Se på den lyse siden

8

Pretending

Late som

9

Lomp

Klump

10

Pulled faces

Gjorde grimaser

11

Scowled

Skulke

12

Dying-duck look

Stakkarslig uttrykk

13

Rack

Hattehylle

14

Screwed up his face

Gjorde grimaser

15

Straggled

Forvillet seg

16

Glanced

Kikket

17

Grinned shyly

Smilte sjenert

18

Steel-rimmed spectacles

Briller med stålrammer

19

Ultimate destination

Endelig reisemål

20

Pavement

Fortau

21

Struck chill

Slo kaldt

22

Bound to be

Nødt til å være

23

Junction

Jernbanestasjonen

24

Peered

Så på

25

Abbreviated

Forkortet

26

Jam, or jelly, or even peanut butter

Vanlige typer smørbrød

27

Firmly

Bestemt

28

Anxious

Engstelig

29

Land

Gå i land

30

Cart

Vogn

31

Refugee

Flyktning

32

'ud

Would

33

Give them What for

Ta igjen

34

Frowning

Rynker pannen

35

Grave

Alvorlig

36

Single file

En etter en

37

Bach walisisk

Småen

38

Plump

Lubben

39

Bewildered

Forvirret

40

Cattle auction

Kvegauksjon

41

Suffocate

Kveles

42

Blurred

Ble uskarpt

43

Traces of sick

Spor av oppkast

44

Girl with a squint

Hun skjelte

45

Hummed

Nynnet

46

Particular

Bestemt

47

Doubtful

Tvilende, betenkt

48

Chance

Ta en sjanse