Céim 1 - Ceacht 2 Flashcards Preview

Irish > Céim 1 - Ceacht 2 > Flashcards

Flashcards in Céim 1 - Ceacht 2 Deck (26):
1

The weather

An aimsir

2

The night

An oíche

3

The morning

An mhaidin

4

Fine

Go breá

5

Nice

Go deas

6

Good

Go maith

7

Bad

Go dona

8

Beautiful

Go hálainn

9

Wonderful

Go hiontach

10

The weather is fine

Tá an aimsir go breá

11

The weather is nice

Tá an aimsir go deas

12

The weather is good

Tá an aimsir go maith

13

The weather is bad

Tá an aimsir go dona

14

The weather is beautiful

Tá an aimsir go hálainn

15

The weather is wonderful

Tá an aimsir go hiontach

16

The day isn't good

Níl an lá go maith

17

The weather is bad

Tá an aimsir go dona

18

The night is fine

Tá an oíche go breá

19

The night isn't nice

Níl an oíche go deas

20

The morning isn't good

Níl an mhaidin go maith

21

It is

Tá sé

22

It is not

Níl sé

23

Now

Anois

24

Today

Inniu

25

Good day, Kate
Good day, Nora
It's a good day
It's not a bad day
It's beautiful, thank God

Dia duit, a Cháit
Dia's Muire duit, a Nóra
Tá an lá go maith
Níl sé go dona inniu
Tá sé go hálainn anois, buíochas le Dia

26

The day

An lá