Céim 1 - Ceacht 9 Flashcards Preview

Irish > Céim 1 - Ceacht 9 > Flashcards

Flashcards in Céim 1 - Ceacht 9 Deck (25):
1

At the fire

Ag an tine

2

At the house

Ag an teacht

3

At the shops

Ag an siopa

4

At the school

Ag an scoil

5

At the chapel

Ag an séipéal

6

The guard

An garda

7

The teacher

An múinteoir

8

The guard is at the door

Tá an garda ag an doras

9

The guard is at the fire

Tá an garda ag an tine

10

The guard is at the house

Tá an garda ag an teacher

11

The guard is at the shop

Tá an garda ag an siopa

12

The guard is at the shop

Tá an garda ag an siopa

13

The guard is at the chapel

Tá an garda ag an séipéal

14

The sick boy is at the fire

Tá an buachaill tinn ag an tine

15

Is the thin girl at the shop?

An bhfuil an cailín tanaí ag an siopa?

16

The teacher isn't at the school

Níl an múinteoir ag an scoil

17

There's no one at the door

Níl aon duine ag an doras

18

Is that thing at the house?

An bhfuil an rud sin ag an teacher?

19

That woman is at the house

Tá an bhean sin ag an séipéal

20

But, except

Ach

21

Except yourself

Ach tú féin

22

She (emphatic)

Sise

23

Other

Eile

24

Good day Seán, where is mammy?
She's up at the chapel
And where's Máire?
She's out also, she's down at the shop
There's no one at home except yourself?
There's no one else here

Dia duit a Sheáin, cá bhfuil mamaí?
Tá sí thuas ag an séipéal
Agus cá bhfuil Máire?
Tá sí amuigh freisin, tá sí thíos ag an siopa
Níl aon duine sa bhaile ach tú féin?
Níl aon duine eile ann

25

At the door

Ag an doras