Céim 1 - Ceacht 8 Flashcards Preview

Irish > Céim 1 - Ceacht 8 > Flashcards

Flashcards in Céim 1 - Ceacht 8 Deck (34):
1

A thing

Rud

2

Any person, anyone

Aon duine

3

Anything

Aon rud

4

Person

Duine

5

In the bus

Sa bhus

6

In the car

Sa charr

7

In the boat

Sa bhád

8

In the train

Sa traein

9

In the station

Sa stáisiún

10

In the box

Sa bhosca

11

Is any thing in the bus?

An bhfuil son rud sa bhús?

12

Is any thing in the car?

An bhfuil aon rud sa charr?

13

Is any thing in the boat?

An bhfuil aon rud sa bhád?

14

Is any thing in the train?

An bhfuil aon rud sa traein?

15

Is any thing in the station?

An bhfuil aon rud sa stáisiún?

16

Is any thing in the box?

An bhfuil aon rud sa bhosca?

17

Is anyone in the station now?

An bhfuil aon duine sa stáisiún anois?

18

There's person (some one) in the car

Tá duine sa charr

19

There is no one in the bus

Níl aon duine sa bhus

20

Is there anything in the box?

An bhfuil aon rud sa bhosca?

21

There's nothing in the car

Níl aon rud sa charr

22

Seán is at home

Tá Seán sa bhaile

23

Good day (1:many)

Dia damping

24

Children

A leanaí

25

Oh look, the train is in the station
Oh yes, but where's daddy?
Look, there he is!
Good day children, where's mummy with the car?
Look, there she is in the station
Oh yes, all right

Ó féach, tá an traein sa stáisiún
Ó tá, ach cá bhfuil daidí?
Féach, tá sé ansin!
Dia daoibh a leanaí, cá bhfuil mamaí agus an charr?
Féach, tá sí ansin, sa stáisiún
Ó tá, maith go leor

26

Is anyone in the station now?

An bhfuil aon duine sa stáisiún anois?

27

There's person (some one) in the car

Tá duine sa charr

28

There is no one in the bus

Níl aon duine sa bhus

29

Is there anything in the box?

An bhfuil aon rud sa bhosca?

30

There's nothing in the car

Níl aon rud sa charr

31

Seán is at home

Tá Seán sa bhaile

32

Good day (1:many)

Dia damping

33

Children

A leanaí

34

Oh look, the train is in the station
Oh yes, but where's daddy?
Look, there he is!
Good day children, where's mummy with the car?
Look, there she is in the station
Oh yes, all right

Ó féach, tá an traein sa stáisiún
Ó tá, ach cá bhfuil daidí?
Féach, tá sé ansin!
Dia daoibh a leanaí, cá bhfuil mamaí agus an charr?
Féach, tá sí ansin, sa stáisiún
Ó tá, maith go leor