Céim 1 - Ceacht 6 Flashcards Preview

Irish > Céim 1 - Ceacht 6 > Flashcards

Flashcards in Céim 1 - Ceacht 6 Deck (30):
1

Where are you

Cá bhfuil tú

2

Where is he (it)?

Cá bhfuil sé?

3

Where is she (it)?

Cá bhfuil sí?

4

Where is Seán?

Cá bhfuil Seán?

5

Where is the...?

Cá bhfuil an...?

6

Where is daddy

Cá bhfuil daidí

7

Where is mummy

Cá bhfuil mamaí?

8

Daddy

Daidí

9

Mummy

Mamaí

10

The man

An fear

11

The woman

An bhean

12

The boy

An buachaill

13

The girl

An cailín

14

Where is the man?

Cá bhfuil an fear?

15

Where is the woman?

Cá bhfuil an bhean?

16

Where is the boy?

Cá bhfuil an buachaill?

17

Where is the girl?

Cá bhfuil an cailín?

18

Where is he at all?

Cá bhfuil sé ar chor ar bith?

19

Where are you now Seán?

Cá bhfuil tú anois, a Sheáin?

20

I am in here

Tá mé istigh anseo

21

Where is she now?

Cá bhfuil sí anois?

22

She is not outside here

Níl sí amuigh anseo

23

She is outside in the garden right enough

Tá sí amuigh sá ghairdín, Ceart go leor

24

It is

Is ea

25

Is it?

An ea?

26

No, no it is not

Ní hea

27

In the kitchen

Sá Christian

28

Upstairs

Thuas an staighre

29

Where's Seán?
He's out
Is mammy out also?
No, she's in
In the kitchen, is it?
No, she's upstairs

Cá bhfuil Seán?
Tá sé amuigh
An bhfuil mamaí amuigh freisin?
Níl, tá sí istigh
Sá chistin, an ea?
Ní hea, tá sí thuas an staighre

30

Where am I?

Cá bhfuil mé?