Chapter 17 Flashcards Preview

Hebrew Aleph > Chapter 17 > Flashcards

Flashcards in Chapter 17 Deck (42):
1

חוקר

Onderzoeken

2

כועס

Boos zijn

3

מוצא

Vinden/Ontdekken

4

מסדר

Regelen

5

נולד

Geboren worden

6

עוזר

Helpen

7

אוצר

Schat

8

אור

Licht

9

בית המקדש

De (Joodse) tempel

10

זהב

Goud

11

חוף

Strand/kust

12

חושך

Donker

13

מגילה

Een rol (perkament)

14

מערה

Grot

15

נוצרי

Christen

16

נחושת

Koper

17

פגישה

Een vergadering

18

עייף

Moe

19

רע

Slecht/gemeen

20

ברגל

Te voet

21

לספירה

After Domini (A.D.) - Jaar telling na Christus

22

Onderzoeken

חוקר

23

Boos zijn

כועס

24

Vinden/Ontdekken

מוצא

25

Regelen

מסדר

26

Geboren worden

נולד

27

Helpen

עוזר

28

Schat

אוצר

29

Licht

אור

30

De (Joodse) tempel

בית המקדש

31

Goud

זהב

32

Strand/kust

חוף

33

Donker

חושך

34

Een rol (perkament)

מגילה

35

Grot

מערה

36

Christen

נוצרי

37

Koper

נחושת

38

Een vergadering

פגישה

39

Moe

עייף

40

Slecht/gemeen

רע

41

Te voet

ברגל

42

After Domini (A.D.) - Jaar telling na Christus

לספירה