Chapter 21 Flashcards Preview

Hebrew Aleph > Chapter 21 > Flashcards

Flashcards in Chapter 21 Deck (56):
1

להכיר

Kennen

2

מגיע

Aankomen

3

פונה

Draaien

4

חכם

Slim

5

מרכזי

Centraal

6

גן-עדן

Hemel

7

בני ישראל

Het volk van Israel

8

זהירות

Doe voorzichtig

9

יכול

Kunnen/mogen

10

כלום

Niets

11

על לא דבר

Graag gedaan

12

עץ הדעת

Boom van goed en kwaad/kennis

13

שיר השירים

Het lied der liederen

14

תאנה

Vijg

15

תמר

Dadel

16

ביצה

Ei

17

חסה

Sla/Salade

18

טעות

Fout/vergissing

19

מדע

Wetenschap

20

מנורה

Lamp

21

נביא

Profeet

22

נהג

Chauffeur

23

עז

Geit

24

פסוק

Vers (uit de bijbel)

25

רעיון

Idee

26

תחנה

Station

27

תפוח

Appel

28

תרנגול

Haan (kip)

29

Kennen

להכיר

30

Aankomen

מגיע

31

Draaien

פונה

32

Slim

חכם

33

Centraal

מרכזי

34

Hemel

גן-עדן

35

Het volk van Israel

בני ישראל

36

Doe voorzichtig

זהירות

37

Kunnen/mogen

יכול

38

Niets

כלום

39

Graag gedaan

על לא דבר

40

Boom van goed en kwaad/kennis

עץ הדעת

41

Het lied der liederen

שיר השירים

42

Vijg

תאנה

43

Dadel

תמר

44

Ei

ביצה

45

Sla/Salade

חסה

46

Fout/vergissing

טעות

47

Wetenschap

מדע

48

Lamp

מנורה

49

Profeet

נביא

50

Chauffeur

נהג

51

Geit

עז

52

Vers (uit de bijbel)

פסוק

53

Idee

רעיון

54

Station

תחנה

55

Appel

תפוח

56

Haan (kip)

תרנגול