Chapter 23 Flashcards Preview

Hebrew Aleph > Chapter 23 > Flashcards

Flashcards in Chapter 23 Deck (50):
1

חולה

Ziek zijn

2

חולם

Dromen

3

מת

Dood gaan

4

שוקל

Wegen

5

נקי

Schoon

6

עשיר

Rijk

7

קדוש

Heilig

8

רחוק

Ver

9

אבן

Steen

10

אגדה

Legende/sprookje

11

אומן

Artiest

12

בניין

Gebouw

13

התחלה

Starten/beginnen

14

חומה

Muren (stadsmuur)

15

מחלה

Ziekte

16

מצב

Situatie/status

17

סופר

Schrijver

18

פיל

Olifant

19

תמונה

Foto/schilderij

20

תנאי

Conditie

21

העירה

Naar de stad

22

מזמן

Een lange tijd geleden

23

....מחוץ ל

Buiten

24

....מסביב ל

Rondom

25

עוד פעם

Nog een keer/opnieuw

26

Ziek zijn

חולה

27

Dromen

חולם

28

Dood gaan

מת

29

Wegen

שוקל

30

Schoon

נקי

31

Rijk

עשיר

32

Heilig

קדוש

33

Ver

רחוק

34

Steen

אבן

35

Legende/sprookje

אגדה

36

Artiest

אומן

37

Gebouw

בניין

38

Starten/beginnen

התחלה

39

Muren (stadsmuur)

חומה

40

Ziekte

מחלה

41

Situatie/status

מצב

42

Schrijver

סופר

43

Olifant

פיל

44

Foto/schilderij

תמונה

45

Conditie

תנאי

46

Naar de stad

העירה

47

Een lange tijd geleden

מזמן

48

Buiten

....מחוץ ל

49

Rondom

....מסביב ל

50

Nog een keer/opnieuw

עוד פעם