chapter < 11 Flashcards Preview

Hebrew Aleph > chapter < 11 > Flashcards

Flashcards in chapter < 11 Deck (36):
1

מצטער

Sorry/verontschuldigen

2

רוקד

Dansen

3

לובש

Dragen

4

יורד

Dalen

5

להיות

willen worden/To be

6

מרגיש

voelen

7

משחק

Spelen

8

מקבל

Ontvangen

9

מזמין

Uitnodigen

10

משלם

Betalen

11

מתחיל

Beginnen/starten

12

מצליח

Slagen

13

עולה

Rijzen/omhoog gaan

14

בונה

Bouwen

15

מפסיק

Stoppen/eindigen

16

מבין

Begrijpen

17

חוזר

Terug gaan

18

מסביר

uitleggen

19

uitleggen

מסביר

20

Terug gaan

חוזר

21

Begrijpen

מבין

22

Stoppen/eindigen

מפסיק

23

Slagen

מצליח

24

Beginnen/starten

מתחיל

25

Betalen

משלם

26

Uitnodigen

מזמין

27

Ontvangen

מקבל

28

Spelen

משחק

29

willen worden/To be

להיות

30

Dalen

יורד

31

Bouwen

בונה

32

voelen

מרגיש

33

Dragen

לובש

34

Dansen

רוקד

35

Sorry/verontschuldigen

מצטער

36

Rijzen/omhoog gaan

עולב