Clothes Flashcards Preview

***My Chinese**** > Clothes > Flashcards

Flashcards in Clothes Deck (25)
Loading flashcards...
1

一件毛衣
yíjìan máoyī

Jumper

2

一件衬衫 (yíjìan chèn shān)

Blouse

3

牛仔裤 (niú zǎi kù)

Jeans

4

短裤 (duǎn kù)

Shorts

5

连衣裙 (lián yī qún)

Dress

6

裙子(qún zi)

Skirt

7

领带 (lǐng dài) / 领结 (lǐng jié)

Tie

8

领巾(lǐng jīn)

Cravat

9

泳衣 (yǒng yī)

Bathing Suit

10

比基尼 (bǐ jī ní)

Bikini

11

泳裤 (yǒng kù)

Swim Trunks

12

睡衣 (shuì yī)

Pajamas

13

内衣 (nèi yī)

Underwear

14

短袜 (duǎn wà)

Socks

15

长袜 (cháng wà)

Stockings

16

帽子
mào zi

Hat

17

围巾
wéi jīn

Scarf

18

体恤
tǐ xù

T Shirt

19

运动鞋
yùn dòng xié

Trainers

20

胸罩
xiōng zhào

Bra

21

褂 guà

Coat

22

裤袜
kù wà

Tights

23

汗衫
hàn shān

Vest / Undershirt

24

你穿着牛仔裤
Nǐ chuānzhuó niúzǎikù

You're wearing jeans

25

穿着
chuānzhuó

Wearing