Druvdestillat Flashcards

1
Q

Vad är det allmänna typnamnet på alla världens druvdestillat

A

Brandy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka är Frankrikes mest kända druvdestillat

A

Cognac och Armagnac

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Känna till vad distriktet där man tillverkar Cognac heter och vart det ligger på kartan

A

Charente, norr om Bordeaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Förstå hur distriktet och dess cognacproduktion har utvecklats

A

Cognac fick sitt genomslag när holländarna fick upp ögonen för spriten. Man insåg att destillerad dryck klarade transporterna mycket bättre. Holländarna hade tillräckligt med pengar för att investera i nya produktionsmetoder och hade skapat sig goda handelskontakter. I början transporterade de billigt vin till Nederländerna för att tillverka cognac, men för att spara på transportkostnaderna så började de flytta ner sina destillationsapparater till Frankrike. Så småningom kom området Charente att dominera produktionen av cognac. I Charente fanns också mycket skog vilket behövdes som bränsle till destillationspannorna. Mot slutet av 1500-talet introducerades dubbeldestilleringen, och man lärde sig också att pressa druvorna försiktigare så att kärnorna inte krossades vilket gav en renare och mer välsmakande sprit. Under 1600-talet höjdes kvaliteten genom att destillationsmetoderna förfinades ytterligare och genom att lagring på ekfat blev vanligare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Känna till att cognac har ett strikt ursprungsskydd och vad det innebär för producenterna

A

Visst område, Vissa druvor, Lagringsregler, vilka tillsatser man får använda (karamelliserat sötningsmedel)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vilken druvsort som är den allra viktigaste för cognac och vilken Italiens druvsort den är identisk med.

A

Ugni Blanc – Trebbiano

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kunna förklara hur cognac tillverkas, från druva till vin, destillation (vilken typ av panna och till vilken alkoholhalt) och lagring innan den får buteljeras som cognac

A

Skörd sker under sen höst, druvorna pressas försiktigt och så snart de jäst till vin inleds destillationen. All destillation måste har gjorts innan 31 mars. Destillationsapparaten är gjord av koppar och i Frankrike kallas den traditionella pannan Alambic (pot still, enkelpanna). Cognac destilleras alltid två gånger men får aldrig bli starkare än 72 volymprocent. Efter andra destillationen kallas spriten Eau du vie. Det är bara den renaste och med distinkta ”hjärtspritet” som går vidare till lagring. Före buteljeringen späds cognacen, till som lägst 40 procent. För att få bära namnet cognac, måste man lagra Eau du vie i minst två och ett halvt år på ekfat. Normalt sker lagringen betydligt längre än så. De flesta producenter väljer att lagra den nydestillerade spriten på nya ekfat under 8–12 månader för att därefter flytta över destillatet till begagnade fat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka är de 6 underdestrikten för Cognac och vilka är de tre bästa?

A
Grande Champagne
Petite Champagne 
Borderies
Fins Bois
Bons Bois
Bois Ordinaires
(de tre översta är de mest prestige fyllda)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är en fine champagne cognac?

A

cognacen kommer från både Petite och till minst hälften från Grande Champagne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vilka de tre lagringkategorierna är (avseende längsta lagringstid) samt vilka typer av cognac som ingår i respektive kategori?

A

VS – minst 2 år på fat,
VSOP eller VO– minst 4 år
XO, Napoléon, Extra, eller Hors d’Age– minst 6 år

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Känna till vad regionen man tillverkar Armagnac heter och vart den ligger

A

Gascogne, sydvästra Frankrike

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Förstå hur distriktet och armangnacs produktion har utvecklats

A

Armagnac är det äldsta vindestillat man känner till. Med säkerhet vet man att armagnactillverkning har pågått sedan år 1411. Troligen lärde sig gallerna konsten att bränna vin redan på 1100-talet då morerna kan ha tagit kunskapen till regionen.
Redan i början av 1200-talet exporterades vin från regionen. Armagnac ligger i inlandet och vinbönderna var tvungna att använda sig av hamnen i Bordeaux som exportbas. Det gjorde att vinproducenterna i Bordeaux kände sig hotade och de höjde hamnavgifterna kraftigt för sina vinodlande grannar. Man satte samtidigt ett tak på hur mycket vin från Armagnac som fick exporteras. För att praktiskt och ekonomiskt klarar detta började bönderna i Armagnac istället att destillera vinet. Detta medförde mindre volymer att transportera och en dryck som tålde lagring. Man upptäckte också att ju längre transport som krävdes desto fylligare blev spriten. Ekfatslagringens hemligheter började uppdagas.
Från början destillerades vinet i traditionella kopparpannor (alambic), en metod som är enkel men långsam och som kräver ständig bevakning. På 1850 talet började man använda en speciell armagnacpanna alambic armagnacais (kolonnpanna) som är en typ av panna för kontinuerlig destillation.
Fram till slutet på 1800-talet blommade armagnacproduktionen. Men så slog vinlusen Phylloxera vastatrix till och katastrofen var ett faktum. Trots omplantering med motståndskraftiga vinrankor från USA så slogs två tredjedelar av odlingarna ut. När produktionen så småningom kom i gång igen väntade fler katastrofer. Förbudstiden i USA och världskrigen bromsade vinproduktionen och släckte definitivt många marknader där armagnac etablerats. Fortfarande är den totala produktionen inte i närheten av de volymer som tillverkades före vinlusen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad heter destillationspannan i armagnac, hur fungerar den, hur ser den ut
alambic armagnacais.

A

Det är en slags blandning av enkelpanna och kolonn då basdrycken destilleras i en omgång.
Den kommer ner i en kyltank där ett spiral-rör löper ner med de varma alkoholångorna. Väldigt energisparande, för med hjälp av värmen tar sig drycken in i kokkitteln som ofta är gjord av koppar. Kolonnen värms underifrån och innehåller ’bottnar’. Där går ångorna igenom tills de når toppen runt 55-70 %, sedan kyls det ner genom spiralen och kondenserar till alkohol.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilka tre underdistrikt för armagnac är och vilken som är bäst

A

Bas-Armagnac (bäst), Ténarèze och Haut-Armagnac.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilka de fyra lagringskategorierna är och vad som gäller för armagnac som buteljeras med årgång

A

VS – minst 1 år
VSOP – minst 4 år
XO eller Napoléon – minst 6 år
Årgångsbetecknad armagnac eller Hors d’Âge – minst 10 år.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kortfattat förklara skillnad mellan cognac och armagnac

A

Cognac destilleras två gånger medan armagnac av tradition bara enkeldestilleras. Det gör att armagnac ofta upplevs som robustare, inte så elegant och lättillgänglig som cognac.

17
Q

Va de två ursprungen för spansk brandy heter och vilket av dem som är allra störst

A

Brandy de Jerez

18
Q

Vilken av de tre lagringkategorierna för spansk brandy som anses finast

A

Brandy de Jerez Solera Gran Reserva lagras i minst tre år (ofta åtta år)

19
Q

Vilken druvsort som är viktigast för brandy och var den odlar

A

Airen, La mancha

20
Q

Vad Pisco är och från vilka länder det kommer

A

Druvdestillat. Chile och Peru

21
Q

Förklara hur grappa och annan druvskalssprit tillverkas, från druvskal till destillation och färdig sprit

A

Först sker selekteringen av pressresterna. Sedan destilleras det till största delen i en destillationsapparat som kallas ”Destillazione a Vapore”. Den utvecklades i slutet av 1800 t och är en skonsam destillationsprocess som innebär att man kan destillera resterna torrt, utan att tillsätta vätska. Man placerar pressresterna på brickor i pannan där ånga från vatten pressas upp underifrån. Pressresternas arom och smakämnen absorberas i alkoholångorna. Alkoholångorna leds sedan ur kitteln och dras till en kolonn för att kondenseras till sprit. Sedan destilleras det igen till önskad alkoholprocent. Den mesta grappan säjs olagrad, men det finns även grappa som är lagrad på större och äldre fat.

22
Q

Vad motsvarigheten av grappa heter i
Frankrike
Spanien
Tyskland

A

Frankrike - marc

Spanien - aguardiente

Tyskland - trestebrand