Kalifornien Flashcards

1
Q

Vad står AVA för

A

American Viticultural Area

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en AVA

A

USA’s GI system, alltså ursprungbeskydning. USAs AVOr kan variera mycket i storlekar. De kan räkna in områden i mer än en state och kan överlappa varann. Detta är en strikt ursprungsbeteckning som reglerar minimimängd druvor från det angivna området, men garanterar ingen kvalitetsstandard. Om vinerna inte är kvalificerade för en AVA bär de namnet från sin state.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ungefär hur många AVA finns det i Kalifornien?

A

133

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
Vad gäller avseende följande om det finns på etiketten.
Ursprung
Druvsort
Årgång
Namngiven vingård
A

State – anges en stat som ursprung måste 100 % av druvorna komma därifrån.
County – anges ett county som ursprung måste 75 % av druvorna komma därifrån.
AVA – anges ett AVA som ursprung måste 85 % av druvorna komma därifrån. 


Druvsort - 75%
Årgång - 95 %
Vingård - 95 %

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad ursprunget California innebär när det anges på etikett

A

Att alla druvor kommer från Kalifornien.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är en acre? Och hur stor är en acre i förhållande till hektar?

A

Acre – ett amerikanskt sätt att räkna.

1 acre = 0.404 hektar 1 hkt=2.47 acres

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Förklara hur samspelet mellan solvärmen och havet påverkar vinerna

A

Generellt har Kalifornien ett medelhavsklimat med varma somrar och milda vintrar.
Samspelet mellan Stilla havet och de två bergskedjorna bestämmer mycket. De löper parallellt med kusten, kalla havsströmmar möter varm luft och ger dagligen upphov till dimbankar. När luften i de inre dalarna under dagen värms upp och stiger sugs de svala dimmorna in från havet. Där den kustnära bergskedjan skärs igenom av dalgångar kan dimman välla in över vinodlingarna och mildra de höga temperaturerna. Detta betyder att temperaturerna i statens södra delar kan vara betydligt lägre än i norr.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q
Kunna placera ut följande regioner på en karta
Mendocino County 
Sonoma County
Napa County
Monterey County 
Santa Barbara County
A

Mendocino County – Nordväst
Sonoma County – norr men söder om Mendocino
Napa County – norr, öster om Sonoma
Monterey County – mitten av kalifornien. Söder om San fransisco
Santa Barbara County – Södra Kalifornien

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilken grön druvsort som är mest planterad

A

Chardonnay

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vilka 4 blå druvsorter som är mest planterade

A

Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Zinfandel, Merlot

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilken europeisk druvsort Zinfandel är identisk med (enligt DNA)

A

Primitivo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q
Veta att följande distrikt ligger i Sonoma, men också vilka de viktigaste vintyperna i resp. distrikt. Samt vilka distrikt som är svala.
Russian River Valley 
Sonoma Coast 
Dry Creek Valley
Alexander Valley
A

Russian River Valley – Pinot Noir och Chardonnay – svalt
Sonoma Coast – Chardonnay – svalt
Dry Creek Valley – Zinfandel
Alexander Valley – Cabernet Sauvignon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q
Att följande distrikt ligger (AVA) ligger i Napa Valley samt vilka som är svala
Carneros 
Stags Leap District 
Oakville 
Rutherford
St Helena
Spring Mountain
Howell Mountain
A

Carneros - svalt
Stags sleep district
oakville (mellan)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Att följande distrikt (AVA) ligger i Santa Barbera, vilka de viktigaste vintyperna är men också vilka som är svala
Santa Rita Hills
Santa maria Valley
Santa Ynez Valley

A

Santa Rita Hills – Pinot noir och Chardonnay– svalt
Santa maria Valley – Pinot noir och Chardonnay – svalt
Santa Ynez Valley – Syrah och Bordeaux blends

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Förklara vad som är odlingsmässigt skiljer viner odlade i dalgångarna mot de odlade i bergen (typ av jordar, klimat, arbetsmässigt, hur det påverkar vinerna)

A

Vinlägena i bergen är varmt och har ingen påverkan från Stilla Havet.
Norr om Los Angeles hjälper bergen som ett skydd för det annars kalla klimatet som blir av havet. Kallt luft och dimma kommer in från havet på eftermiddagen och sänker temperaturen under natten. Tiden det tar för morgonsolen att värma upp dimman betyder att det blir svalarare även in på dagen. Vissa år kan druvor nära vattnet ha svårt att mogna. Tack vare dalgångarna kan vindarna ta sig upp i dem.
Det är ont om regn under växtsäsongen i hela Kalifornien. Bristen på regn på hösten gör att sen skörd är möjlig. Den ’extra’ hängningstiden’ resulterar i mogna druvor med koncentrerade smaker och hög sockerhalt.
Vulkanisk jord – uppe i bergen
Sedimentära jordar (sand, grus, lera, sten mm) – på lägre sluttningar
Alluviala jordar – bördiga jordar främst i dalbottnar. Lösa jordar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är ett custom crush winery för något?

A

Ett vineri som tillåter privatpersoner att göra egna vin på deras faciliteter och på egenköpta druvor. Ibland gör de även vinet åt dig.

17
Q

Vilka år varade förbudstiden?

A

1920-1933

18
Q

Vilka två tidskrifter påverkar den amerikanska vinindustrin mest

A

The Wine Adovcate(Robert Parker) och Wine Spectato

19
Q

Vad heter den det rosévin som görs på Zinfandel?

A

White Zinfandel

20
Q

Vad krävs för att ett vin ska få buteljeras som Varietal Wine – druvrent vin?

A

Vin gjort på en druva som sedan skrivs på etiketten

21
Q

Nämn tre viktiga vinregioner som ligger i Norra Kalifornien och 2 distrikt (AVA) inom varje?

A

Napa Valley – Los Carneros AVA, Oakville AVA
Sonoma County – Russian River Valley AVA, Sonoma Coast AVA
Mendocino Counties – Anderson Valley AVA

22
Q

Nämn två viktiga vinregioner som ligger i södra Kalifornien och 2 distrikt (AVA) inom varje

A

Santa barbara county
Monterey county
Central coast – Paso robles AVA, Monterey AVA, Santa Cruz Mountains AVA, Santa Maria Valley AVA