Eerste conjugatie - indicativus Flashcards Preview

latijn > Eerste conjugatie - indicativus > Flashcards

Flashcards in Eerste conjugatie - indicativus Deck (15):
1

Amas

Jij bemint

2

Amat

Hij/zij/het bemint

3

Amamus

Wij beminnen

4

Amatis

Jullie beminnen

5

Amant

Zij beminnen

6

Amare

(te) beminnen

7

Amo

Ik bemin

8

Do

Ik geef

9

Equito

Ik rijd (op een paard)

10

Festino

Ik haast me

11

Interrogo

Ik (onder)vraag

12

Ministro

Ik (be)dien, ik dien op

13

Nuntio

Ik vertel, ik bericht

14

Porto

Ik draag

15

Pugno

Ik vecht