Onverbuigbare woorden Flashcards Preview

latijn > Onverbuigbare woorden > Flashcards

Flashcards in Onverbuigbare woorden Deck (8):
1

Nunc

Nu

2

Semper

Altijd

3

Sed

Maar

4

Hic

Hier

5

Et

En

6

Cur

Waarom?

7

Quid

Wat?

8

Quis

Wie?