Europos pirmosios civilizacijos Flashcards Preview

Istorija > Europos pirmosios civilizacijos > Flashcards

Flashcards in Europos pirmosios civilizacijos Deck (48):
1

Kokie yra civilizacijos bruožai?

Valstybė, miestai, raštas, architektūra, mokslas

2

Kokie Šumero civilizacijos laimėjimai?

Pradėjo drėkinti laukus kanalų vandeniu,
Išrado ratą,
Gamino stiklą,
Plėtojo matematiką, astronomiją, mediciną,
Sukūrė raštą.

3

Kokie Egipto civilizacijos laimėjimai?

Sukūrė kalendorių,
Hieroglifų raštą,
Puoselėjo meną

4

Kokie Indo civilizacijos laimėjimai?

Matematika,
Medicina

5

Kokie Kinijos civilizacijos laimėjimai?

Išrado kompasą ir prietaisą matuoti žemės drebėjimams,
Popierius,
Hieroglifų raštą,
Atrado arbatą,
Šilkas

6

Kada susikuria Kretos civilizacija?

II tūkst.m. iki Kr.

7

Kada sunyksta Kretos civilizacija?

XV a. iki Kr.

8

Kada gyvuoja Mikėnų civilizacija? Kas jai būdinga?

1500-1100 m. iki Kr. Jai būdingi nuolatiniai karo žygiai.

9

Kiek laiko trunka tamsieji amžiai? Kas tai?

XI-VIII a. iki Kr. Tai yra ekonominis ir kultūrinis nuosmukis.

10

Kaip vadinami atskiri miestai-valstybės?

Poliai.

11

Kur įsikurdavo pagrindinės miesto institucijos?

Miesto aukštumoje - Akropolyje.

12

Kur ir kada atsirado demokratija? Kas ją įtvirtino?

Atėnuose V a. iki Kr. ją įtvirtino Periklis

13

Kas buvo Sparta?

Karinė valstybė.

14

Kokie buvo graikų laimėjimai?

Domėjosi medicina, matematika,
Tyrinėjo augalus, gyvūnus, dangaus kūnus,
Atsirado fizika, politika, botanika.

15

Kada atsirado Olimpinės žaidynės?

776 m. iki Kr.

16

Kada buvo uždraustos Olimpinės žaidynės?

394 m.

17

Kada vėl atgaivinamos Olimpinės žaidynės?

1896m.

18

Kada atsirado teatras? Į kokias dvi dalis jis buvo skirstomas?

VI a. iki Kr. Jis skirstomas į tragediją ir komediją.

19

Išvardink 12 Olimpo dievų.

Dzeusas, Hera, Poseidonas, Hadas, Hestija, Demetra, Afroditė, Atėnė, Apolonas, Artemidė, Arėjas, Hefaistas, Hermis

20

Kada valdė Aleksandras Makedonietis?

336-323 m. iki Kr.

21

Kokias šalis užkariavo Makedonietis?

Persijos imperiją, Egiptą, Afganistaną, Babiloną, Graikiją.

22

Kas buvo Makedoniečio mokytojas?

Aristotelis.

23

Kelių metų mirė Makedonietis?

32 metų.

24

Kokie 3 Romos laikotarpiai išskiriami? Kiek jie truko?

Karalių epocha 753-510 m. iki Kr.
Romos respublika 510-27 m. iki Kr.
Romos imperija 27 m. iki Kr.-476 m.

25

Kokios buvo pirmosios civilizacijos?

Šumero, Senovės Egipto, Indo ir Kinijos

26

Koks rašytojas ir kada sukuria "Iliadą" ir "Odisėją"?

Homeras, VIII a. iki Kr.

27

Kas yra helenizmas?

Laikotarpis, kai Aleksandro Makedoniečio užkariautose teritorijose vyravo graikų kultūra.

28

Kas yra Apolonas?

Šviesos Dievas.

29

Kas yra Hestija?

Šeimos židinio deivė.

30

Kas yra Demetra?

Žemdirbystės deivė.

31

Kas yra Artemidė?

Medžioklės deivė.

32

Kas yra Arėjas?

Karo Dievas.

33

Kas yra Hefaistas?

Kalvių Dievas.

34

Kas yra Hermis?

Dievų pasiuntinys, vagių ir pirklių globėjas.

35

Kada įkuriama Roma?

753 m. iki Kr.

36

Kada buvo pastatytas Koliziejus?

80 m.

37

Kada vandalai sugriovė Romą?

455 m.

38

Kur ir kada atsirado krikščionybė?

Romos imperijai priklausiusioje Palestinoje, I a.

39

Kaip vadinamas tikėjimas tikintis į vieną Dievą?

Monoteizmas.

40

Kaip vadinamas tikėjimas į daug Dievų?

Politeizmas.

41

Koks imperatorius pradėjo persekioti krikščionis? Kada?

Imperatorius Neronas. 64 m.

42

Ką paskelbė imperatorius Konstantinas? Kada?

Jis paskelbė Milano įsaką dėl tikėjimo laisvės, kuris draudė persekioti krikščionis. 313 m.

43

Kas ir kada krikščionybę paskelbė valstybine Romos religija?

Imperatorius Teodosijus I. 392 m.

44

Kada buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus?

Apytiksliai 33 m.

45

Kas yra katakombos?

Romos požemiuose įrengtos krikščionių kapinės.

46

Kas pavaizduota krikščionybės simboliuose katakombose? Ką jie reiškia?

Inkaro pavidalo kryžius ir žuvys. Kiekviena graikiškai parašyto žodžio "žuvis" raidė buvo krikščioniškos frazės pirmosios raidės. Lietuviškai frazė reiškė "Jėzus Kristus Dievo sūnus išganytojas".

47

Išvardink 7 pasaulio stebuklus.

Kabantieji Semiramidės sodai,
Artemidės šventykla,
Dzeuso statula,
Halikarnaso mauzoliejus,
Aleksandrijos švyturys,
Didžiosios piramidės,
Rodo kolosas.

48

Ant kokios kalvos buvo nukryžiuotas Jėzus?

Kalvarijos (Golgota)