Revoliucijos Flashcards Preview

Istorija > Revoliucijos > Flashcards

Flashcards in Revoliucijos Deck (32):
1

Napoleono perversmas, Prancūzijos revoliucijos pabaiga

1799 m.

2

Apšvieta

XVIII a. Europoje kilęs kultūrinis sąjūdis. Jo tikslas - pasitelkus protą ir švietimą, sukurti laisvų ir laimingų žmonių visuomenę.

3

Napoleonas tampa imperatoriumi

1804 m.

4

Napoleonas praranda valdžią

1813 m.

5

Kuriamos profesinės sąjungos

XIX a. antroji pusė

6

Kas parašė "komunistų partijos manifestą"?

Karlas Marksas

7

Romantizmas

XIX a. Europoje paplitęs kultūrinis sąjūdis, skatinantis domėtis savo krašto istorija ir kultūra.

8

Pasaulis aktyviai kolonizuojamas

XVIII - XIX a.

9

Imperializmas

Valstybių užsienio politika, grindžiama kolonijų užkariavimu ir kitų šalių pajungimu.

10

Pirmoji nuotrauka

L. Dageras

11

Įrodo, kad ligas sukelia bakterijos ir išranda skiepus.

L. Pasteras

12

Išranda telefoną

A. Belas

13

Išranda elektros lemputę.

T. Edisonas

14

Sukuria pirmą benzinu varomą automobilį.

K. Bencas ir G. Daimleris

15

Išranda fonografą

T. Edisonas

16

Pademonstruoja pirmąjį begarsį, nespalvotą kino filmą.

Broliai Liumjerai

17

Aptinka spindulius, galinčius prasiskverbti pro įvairias medžiagas.

V. Rentgenas

18

Užpatentuoja bevielį radijo ryšį.

G. Markonis

19

Atranda 2 cheminius elementus: polonį ir radį. Medžiagų spinduliavimą pavadina radioaktyvumu.

Kiuri su vyru

20

Bastilijos šturmas

1789 m. liepos 14 d.

21

Didžiosios Prancūzijos revoliucijos priežastys

1. Prieštaravo luomų nelygybei, absoliutiniam valdymui
2. Prancūzijos valdovai švaistė valstybės lėšas.
3. Nederlius.
4. Prancūzija buvo įvelta į karus ir skolas.

22

Napoleono reformos

1804 m. tampa imperatoriumi
Tais pačiais metais išleidžia kodeksą. Panaikino baudžiavą, luomus, feodalizmą.
Pasirašo konkordatą su popiežiumi.
Suvienodino matų sistemą.

23

XVIII a. antra pusė, Didžioji Britanija

Sparčiai plėtota pramonė, kilo fabrikai.

24

Garo mašina

1769 m. Džeimsas Vatas

25

Mechanines audimo staklės

Edmundas Kartraitas

26

Skiepai

Edvardas Dženeris

27

Garlaivis

Robertas Fultonas

28

Garvežys

1825 m.

29

Dirižablis

Ferdinandas fon Cepelinas

30

Manufaktūra

Darbo pasidalijimas

31

Kokie gyventojai sluoksniai susiformuoja po pramonės perversmo?

Buržuazija - valdininkai
Samdomieji darbininkai

32

Kas skatino europiečius kurti kolonijas?

Galėjo pigiai ar net veltui gauti žemės,
Praturtėti,
Pigios žaliavos,
Pirkėjai,
Pigi darbo jėga.