Viduramžiai Flashcards Preview

Istorija > Viduramžiai > Flashcards

Flashcards in Viduramžiai Deck (50):
1

Kada žlunga Vakarų Romos imperija?

476 m.

2

Kaip vadinama Rytų Romos imperija?

Bizantijos imperija

3

Kokios Bizantijos išlikimo priežastys?

-RRI buvo vientisesnė ir kariškai stipresnė už Vakarų Romos imperiją.
-Bizantija apsigynė nuo barbarų antpuolių.
-Šalį valdė neribotą valdžią turintis imperatorius (basilėjas)
-Ją kirto svarbiausi Azijos ir Europos sausumos ir jūros keliai. Dėl to Bizantija buvo stipri ir ekonomiškai.

4

Kas buvo galingiausias Bizantijos valdovas? Kada jis valdė? Ką jis išleido?

Justinianas 527-565 m. Jis išleido kodeksą pritaikytą krikščionims.

5

Kada buvo pastatyta Sofijos katedra?

VI a.

6

Kuo garsėjo bizantiečiai?

Ikonomis ir mozaikomis.

7

Kuo skyrėsi Bizantija ir Vakarų Romos imperija?

Bizantija - graikų kalba, Konstantinopolis, patriarchas.

Vakarų Romos imperija - lotynų kalba, Roma, popiežius.

8

Kada skilo krikščionių bažnyčia? Kaip toks skilimas dar vadinamas?

1054 m. Schizma.

9

Į kokias dalis 1054 m. skilo krikščionių bažnyčia?

Vakaruose - katalikybė
Rytuose - stačiatikybė

10

Kada ir kas pirmą kartą apiplėšia Konstantinopolį?

1202-1204 m. kryžininkai

11

Kada ir kas užima Konstantinopolį? Kas nutiko tada?

1453 m. turkai osmanai. Žlugo Bizantija.

12

Koks yra islamo simbolis?

Pusmėnulis ir žvaigždė.

13

Kas yra islamas? Ką šis žodis reiškia išvertus iš arabų kalbos?

Tai pasaulinė religija. Reiškia: nuolankumas.

14

Kada atsirado islamas?

622 m.

15

Kokia islamo šventoji knyga?

Koranas

16

Kokių penkių priedermių laikosi musulmonai?

1. Išpažinti tikėjimą.
2. Melstis (penkis kartus per dieną).
3. Teikti labdarą.
4. Pasninkauti.
5. Chadžas (nors kartą gyvenime aplankyti du miestus, Meką ir Mediną.

17

Kokia žymiausia mečetė?

Kaabos mečetė Mekoje.

18

Kas ir kada įkūrė Frankų karalystę?

Chlodvigas. 486 m.

19

Kada Chlodvigas priima krikščionybę?

496 m.

20

Kas buvo žymiausias Frankų valstybės valdovas? Kada jis valdė?

Karolis Didysis. 768-814 m. (nuo 800 m. buvo imperatorius)

21

Kokia Frankų imperijos sostinė? Kas pastatė jos rūmus?

Achenas. Acheno rūmus pastatė Karolis Didysis.

22

Kas yra Karolingų renesansas?

Karolio Didžiojo valdymo laikotarpiu prasidėjęs kultūros pagyvėjimas.

23

Kada ir kaip Karolio anūkai pasidalino žemes į tris dalis?

843 m. Verdeno sutartimi

24

Kokių šalių pagrindu tapo tos trys dalys?

Italijos, Vokietijos ir Prancūzijos

25

Kas yra vikingai?

VIII-XI a. iš Skandinavijos kilę plėšikai, kariai, pirkliai.

26

Kaip dar vadinami vikingai?

Variagai, normanai, žuvėdai.

27

Kaip vadinami vikingų laivai?

Drakarai.

28

Kada vikingai pirmą kartą pasiekė Ameriką?

Apie 1000 m.

29

Kas yra sagos?

Skandinavų sakmės, kuriose jie aprašė savo žygius.

30

Kas yra runos?

Senoviniai rašto ženklai įrėžti ar iškalti akmenyje, kaule, medyje, metale.

31

Kaip ir kada prasidėjo kryžiaus žygiai?

1095 m. Klermone popiežius Urbonas II pakvietė krikščionis į šventąjį karą atsikovoti Palestinos.

32

Kiek truko kryžiaus žygiai?

1096-1270 m.

33

Kiek ir kokių kryžiaus žygių vyko?

8 riterių, 1 varguomenės ir 1 vaikų.

34

Kas pirmieji vyko į kryžiaus žygius?

Varguomenė.

35

Kada vyko pirmasis riterių kryžiaus žygis?

1096-1099 m.

36

Kada kryžiaus žygiai buvo nukreipti prieš Konstantinopolį?

1204 m.

37

Kada vyko vaikų kryžiaus žygis?

1212 m.

38

Kas yra feodas?

Žemės valda gaunama už karinę tarnybą ar kitas pareigas.

39

Kas yra senjoras ir vasalas?

Senjoras - žmogus suteikęs žemės valdą, o vasalas - ją gavęs.

40

Kokiu principu buvo vadovaujamasi?

"Mano vasalo vasalas - man ne vasalas."

41

Kas yra luomas?

Žmonių grupė, turinti įstatymo numatytas teises ir pareigas.

42

Viduramžių luomai:

Dvasininkai,
Kilmingieji,
Valstiečiai.

43

Cechas tai...

Tos pačios secialybės amatininkų susivienijimas.

44

Gildija tai...

Pirklių susivienijimas.

45

Ką baudžiauninkas arba valstietis turėjo duoti bažnyčiai?

Dešimtinę - dešimtąją savo derliaus, pelno dalį.

46

Romanikos stilius - ...

XI-XIII a. meno stilius. Būdinga: žemas aukštis, storos sienos, nedideli, suapvalinti viršuje langai ir durys, pusapvaliai skliautai ir sunkios akmeninės lubos.

47

Gotika - ...

XII a. vidurio - XVI a. pradžios meno stilius. Būdinga: lengvos lubos, plonos sienos, smailūs į viršų kylantys bokštai, dideli langai, kurie viršuje smailėja, kryžminiai skliautai, vitražai.

48

Kuo skiriasi kryžininkas ir kryžiuotis?

Kryžininkas tai kryžiaus žygio dalyvis, o kryžiuotis - Vokiečių vienuolių karinio ordino karys.

49

Kada vyko viena iš didžiausių maro epidemijų Europoje?

1348 m.

50

Kada Romos imperija buvo padalinta į Rytų ir Vakarų imperijas?

395 m.