Priešistorė Flashcards Preview

Istorija > Priešistorė > Flashcards

Flashcards in Priešistorė Deck (10):
1

Kas yra kultūrinis sluoksnis?

Žemės sluoksnis, kuriame yra žmogaus praeities veiklos pėdsakų.

2

Kas yra epocha?

Istorijos laikotarpis, skiriamas pagal labai svarbius reiškinius ar įvykius.

3

Kokios yra epochos?

1. Senovė
2. Viduramžiai
3. Naujieji amžiai
4. Naujausieji laikai

4

Kada prasideda ir kada baigiasi senovė?

3500 m. iki Kr. atsiranda raštas - 476 m. iki Kr. žlunga Romos imperija

5

Kada prasideda ir kada baigiasi viduramžiai?

476 m. iki Kr. - 1492 m. K. Kolumbas atranda Ameriką

6

Kada prasideda ir kada baigiasi naujieji amžiai?

1492 m. K. Kolumbariumo atranda Ameriką - 1918 m. baigiasi Pirmasis pasaulinis karas

7

Kada prasidėjo naujausioji laikai?

1918 m. baigiasi Pirmasis pasaulinis karas

8

Kas yra istorinė chronologija?

Mokslas, nustatantis istorinių įvykių datas.

9

Kada prasidėjo priešistorė?

3,5 mln. m. iki Kr.

10

Kas yra archyvas?

Dokumentų saugykla.