Examenvragen - urogenitaalstelsel Flashcards Preview

Splanchnologie > Examenvragen - urogenitaalstelsel > Flashcards

Flashcards in Examenvragen - urogenitaalstelsel Deck (19):
1

Voor een urine-onderzoek wil je een koe sonderen. Bij het plaatsen van de sonde krijg je geen urine en blijk je ook niet ver te geraken met jouw sonde. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? Bespreek tevens de ligging t.o.v. de omliggende anatomische structuren. 

 • De sonde zit in het diverticulum suburethrale
 • Dit is een ondiepe blindzak (uitzakking van de ventrale vaginawand), caudaal van het ostium urethrae externum → dit ostium is de uitmonding van de urethra in het vestibulum vaginae.
 • De opening van de urethra in de urineblaas is het ostium urethrae internum.

2

Wat is de plexus pampiniformis? Bespreek tevens de functie.

 • Is een veneuze plexus die in de zaadstreng rond de arteria testicularis ligt.
 • Functie = thermoregulatie, nl. afkoelen van arterieel bloed naar testikel voor optimale spermatogenese.

3

Bespreek de belangrijkste verschilpunten tussen een nier van een rund en deze van een hond.

Rund:

 • multipapillair
 • multilobulair (cortex onvolledig vergroeid)
 • geen pelvis renali
 • calyces/columnae
   

Hond:

 • unipapillair
 • unilobair
 • pelvis renalis
 • geen calyces/columnae

4

Wat is smegma en waar komt het voor?

Het preputium van een Eq. is een dubbele huidplooi. Bestaat uit een buitenplooi (pars externa) en een binnenplooi (pars interna of plica preputialis).

De buitenplooi en het buitenblad van de binnenplooi bevatten veel zweet- en talgklieren (gll. preputiales), welke secreet produceren.

Dit secreet, gecombineerd met afschilferend epitheel , wordt het smegma preputii genoemd.

Dit kan bij copulatie in de merrie terecht komen en zo eventuele infecties veroorzaken.

5

Bespreek: ovariectomie.

 • Lig. suspensorium ovarii worden doorgeknipt, deze lopen van de craniale pool van de ovaria naar de dorsale lendenstreek → hierdoor kan het ovarium makkelijker uit het lichaam worden gehaald, en er lopen hier ook geen bloedvaten waardoor geen bloedingen krijgt.
 • Vanaf het mesovarium en endometrium lopen belangrijke bloedvaten → hier zou je wel bloedingen krijgen bij doorsnijden.

6

Wat is de m. cremaster? Ontstaan, ligging en functie.

 • Ligt bovenop de lamina parietalis tunica vaginalis. Wordt hiervan gescheiden door de fascia spermatica interna die afkomstig is van de fascia transversa.
 • Spier die deel uitmaakt van het systeem van temperatuurregeling van de zaadballen.
 • Buigt af van spieren in de buikholte: m. obliquus abdominis internus, begeleiden de zaadstreng en zijn gehecht aan de testis.
 • Dwars gestreept spierweefsel.
 • Wanneer het koud is spant de m. cremaster zich aan waardoor de testis naar het lichaam toe worden getrokken. Bij warmte ontspant de m. cremaster zich.

7

Wat is perineum?

Huid tussen de anus en de geslachtsdelen.

8

Wat is “decensus testis”, hoe ontstaat dit en waarom is dit noodzakelijk voor de  voortplanting? Wat gebeurt er wanneer dit misgaat?

 • Uitdalen van de testes, gebeurt door inkorten van het gubernaculum
 • De testes zakken in door de  in- en uitwendige liesring. Indalen is noodzakelijk omdat het sperma anders niet kan rijpen en dus is het individu onvruchtbaar.
 • Als dit niet voldoende gebeurt kunnen de testis tumorale ontwikkelingen ondergaan. Dit komt het meest voor bij het paard = cryptorchidie.
 • Dit kan leiden tot een te hoge testosteron productie.
 • Het gubernaculum testis verbindt de caudale pool van de embryonale testis met het BW van de buikwand. Op de plaats waar het gubernaculum insereert met de buikwand gaat het buikvlies uitstulpen. Deze gaat tijdens zijn verder uitstulpen het gubernaculum + de testis mee naar buiten trekken via het liescomplex. Het gubernaculum wordt korter en vormt tenslotte het lig. testis proprium & lig. caudale epidydimis (= lig genito-inguinale)

9

Waarom blijft de reu zo vaak “hangen” aan de teef na copulatie? Bespreek de anatomische structuren die hiervoor verantwoordelijk zijn.

 • Reu: de glans penis heeft een pars longa én een bulbus glandis.
 • Teef: heeft 2 zwellichamen in het vestibulum vagina, nl. de bulbus vestibuli en tevens een m. constrictor vestibuli. 
 • Bij copulatie zal de bulbus glandis sowieso sterk gaan zwellen, na de coïtus blijft de reu vaak hangen doordat deze zwelling nog wordt verergerd door  contractie van de m.constrictor vestibuli en in mindere mate de beide bulbi vestibuli.

10

Bespreek: trigonum vesicae.

Beide ureters trekken schuin door de blaaswand thv. De blaashals, en monden uit op een paar kleine slijmvliesplooien, plicae uretericae.
→ Deze komen dan naar caudaal samen in een onpare plooi, die nog een eind verder in de urethra gaat als de crista urethralis.
→ De plicae urethericae begrenzen dus een driehoekige zone in de dorsale wand van de urineblaas: trigonum vesicae

Functie: Bij het vullen van de blaas zal geleidelijk de druk toenemen waardoor de ureters tegen de blaaswand worden gedrukt en de terugvloei van urine naar de nieren wordt vermeden.

11

Bespreek 1) het vookomen, 2) de ligging en 3) de functie van het urethrale divertikel

1) Komt voor bij beer en stier
2) ligt net op de bocht van de urethra pars penina naar pars pelvina
3) van belang bij sonderen: sonde kan hierin vast komen te zitten

12

Uterus masculinus

 • Een embryonaal restant van het caudale gedeelte van de buis van Muller. Ligt tussen de laatste gedeelte van de ductus deferens.
 • Alleen duidelijk ontwikkeld bij Eq. en Ho.  Bij overige dieren wisselvallig aanwezig. 
 • Bij Eq. bestaande uit
  • lang corpus + 2 hoornen
  • klein lumen

13

Ligging ovaria 

 • In de lendenstreek caudaal van de nieren
 • Bij sommige species, bv. Su. & Ru. Emigreren ze tijdens de ontwikkeling naar de bekkeningang.
 • Ophanging via peritoneumplooi, met volgende onderdelen:
  • Proximale stuk: lig. gonadale craniale.
  • Distale stuk: lig. gonadale caudale = voortzetting proximale stuk. Bestaat uit een
   • Proximaal deel → lig. ovarii proprium
   • Distaal deel → lig. teres uteri.

14

Galstenen komen frequent voor bij mensen.
1) Bij welke van onze huisdieren kunnen deze in theorie tevens problemen veroorzaken en bij welke niet?
2) Hoe kunnen deze voor problemen zorgen? (bespreek de anatomische structuren en hun exacte ligging)

 1. Bij al onze klassieke huisdieren behalve het paard want die heeft geen galblaas
 2. De stenen kunnen vast komen te zitten in de afvoerwegen van de gal zoals de ductus cysticus, dit kan ook thvd ductus choledochus. Het gal wordt geproduceerd in de lever en dan afgevoerd naar de galblaas via de ductus hepatici naar de ductus cysticus. In de galblaas wordt het gal gestokkeerd en bij een vetrijke maaltijd zal deze dan contraheren met extrusieve van de gal via de ductus cycticus en dan ductus choledochus naar het duodenum via de papilla duodeni major. De galblaas zelf ligt tussen de lobus dexter medialis en de lobus quadratus vd lever.

15

Liesbreuk

komt zowel bij reuen en teven voor. De teef en reu hebben een inwendige en uitwendige liesring (dus een lieskanaal) , waardoor het lig. teres uteri loopt en bij de reu de ductus deferens. Een liesbreuk kan optreden als de liesringen bijvoorbeeld door spreistand worden opengetrokken en er zo darmen in het lieskanaal kunnen terechtkomen.
Teef → van uterus → lies → labia majori

16

Ostium preputiae

De plooi tussen de glans penis en het preputium. Het paard heeft 4 plooien in plaats van 2. Het smegma (secreet van de penis) kan in die plooien blijven zitten → broedplaats voor bacteriën. Die bacteriën kunnen bij de copulatie overgebracht worden naar de vrouwtjes.

17

Afsnoering lebmaag

De lebmaag bij het rund hangt niet heel vast, enkel aan de boekmaag. Hierdoor kan de lebmaag naar links over de pens bewegen en afsnoeren. Ook het caecum hangt los en kan torsi aangaan. 

18

Cryptorchide

Is het onvolledig of niet indalen van de testes. De testes blijven zitten in een gebied gaande van de abdomen tot lieskanaal en maken geen of slechte spermatozoa (steriel) door de te hoge temperatuur in het lichaam, kunnen ook tumoraal ontwikkelen. De productie van het hormoon testosteron wordt echter verhoogd door de hogere temperatuur. Hierdoor neemt de agressiviteit van het paard toe (klophengst).

19

Pyometra

Is een ontsteking of bacteriële infectie van de baarmoeder en komt voornamelijk voor bij oudere honden. Honden worden ongeveer twee keer per jaar bronstig → hierdoor is het cervixkanaal in gerelaxeerde toestand → bacteriën van de vagina kunnen makkelijk de uterus binnentreden.

8-10 weken na de bronst → komen hoge levels progesteron vrij → dit verandert soms het baarmoederslijmvlies: hyperplasie (CEH: cysteuze endometrium hyperplasie). 

Hierdoor is de uterus vatbaarder voor onsteking → bacteriën nestelen zich → ontsteking: pyometra.

Vaker bij hond dan bij kat, omdat bij de kat alleen na de paring progesteron vrijkomt.

Hond: eierstokken & baarmoeder verwijderen (ovariehysterectomie)
Kat: alleen de ovaria verwijderen (ovariëctomie)