F27 Rh, förenlighetstest Flashcards Preview

T3 CREN Erytron > F27 Rh, förenlighetstest > Flashcards

Flashcards in F27 Rh, förenlighetstest Deck (10):
1

Vad innebär det att vara RhD-positiv?

Om man har RhD på sin erytrocyt är man RhD positiv

Ärfligthetsmönster: Homozygot: RR, eller heterozygot dominant för Rr

2

Vad innebär att det att vara RhD-negativ?

RhD negativ = saknar RhD

Bara de som är homozygot recessiv: rr, kommer att sakna RhD

3

Vad menas med att RhD har hög antigenicitet?

RhD har en mycket hög antigenicitet
Det vill säga: Om en RhD negativ individ får transfusion av RhD positivt blod sker bildning av antikroppar mot RhD

Om antikroppar mot RhD kommer i kontakt med RhD-positivt blod ger det upphov till en transfusionsreaktion, en så kallad extravasal hemolys

4

Beskriv förloppet vid hemolytic disease of the newborn (HDN)

Mekanism
1. Rh-negativ mamma får ett Rh-positivt foster (med en Rh-positiv man)

2. Mamman får Rh-positivt blod i sig från fostret

3. Mamman bildar antikroppar mot Rh-positivt blod

4. Om mamman sedan blir gravid igen och får ett nytt Rh-positivt foster kan det uppstå stora problem

5. Om barnet får i sig antikroppar mot RhD uppstår en extravasal hemolys = transfusionsreaktion

5

Hur kan man hindra HDN?

Rh-profylax kan ges för att förhindra uppkomst av antikroppar mot RhD

6

Vilken blodtransfusion får en RhD-negativ person få?

RhD negativ-mottagare ska bara få RhD negativa komponenter

7

Vad innebär BAS-test?

Kontroll av ABO-grupp

Screening för irreguljära antikroppar

Kontroll att tidigare kända uppgifter på patienten stämmer överens

8

Vad är förenlighetsprövning med MG-test och när görs det?

Utförs om patienten har tidigare kända irreguljära antikroppar av “farlig” typ eller om BAS-testen blir positiv

Innehåller:
Blodgruppskontroll
Antikroppsscreening

9

Vad är ett DAT-test?

DAT = Direkt antiglobulintest

DAT visar om patientens erytrocyter är mantlade med antikropper och/ eller komplement in vivo

Antikroppar i reagenset (AHC) reagerar i så fall med IgG eller komplement på cellytan och agglutinat bildas

10

När fås ett positiv DAT-test?

Autoimmun hemolytisk anemi

Transfusionsreaktion/ immunisering