F27 AB0-systemet Flashcards Preview

T3 CREN Erytron > F27 AB0-systemet > Flashcards

Flashcards in F27 AB0-systemet Deck (13):
1

Vad är en blodgrupp?

Definitionen av en blodgrupp är “antigen som bärs av molekyler på erytrocytens yta”

2

Vad är blodgruppssystem?

Antigenen indelas i blodgruppssystem (cirka 36 stycken)
AB0
Rh

Definition av blodgruppssystem är att det är antigen som ärvs från samma genlocus

3

Varför finns antigen på erytrocytens yta?

Enzymer

Transportmolekyler/ kanaler

Molekyler involverade i komplementreglering

Strukturell funktion

Skyddande kolhydratmatrix

Receptorer för smittämnen

4

Vilka olika typer av antikroppar finns mot antigen?

Reguljära antikroppar
De är sådana antikroppar som regelmässigt finns mot de antigen som man själv saknar

Irreguljära antikroppar
De är sådana antikroppar som kan ha bildats efter exposition för antigen som man själv saknar

5

Vilka antigen finns inom AB0 systemet? Vilka antikroppar finns?

Inom AB0-systemet finns det två antigen på erytrocyten: A och B

Inom AB0-systemet har man alltid antikroppar i plasma mot det/ de antigen man själv saknar

6

Beskriv blodgrupp A

Tillhör man blodgrupp A så har man A-antigen på sin erytrocyt och antikroppar mot B i plasman

7

Beskriv blodgrupp B

Om man däremot tillhör B så har man B-antigen på sin erytrocyt och antikroppar mot A i plasman

8

Beskriv blodgrupp 0

0or har varken A- eller B-antigen på sin erytrocyt, därför har de enligt Landsteiners lag både antikroppar mot A och B i plasman

9

Beskriv blodgrupp AB

AB har både A- eller B-antigen på sin erytrocyt, därför saknar de enligt Landsteiners lag både antikroppar mot A och B i plasman

10

Vad bör man tänka på vid erytrocyt- respektive plasmatransfusion för blodgrupp A?

Erytrocyttransfusion
Ta emot
Blodgrupp A kan bara ta emot A- och 0-erytrocyter
Eftersom blodgrupp A har antikroppar mot B i plasma

Ge
Blodgrupp A kan bara ge erytrocyter till blodgrupp A och AB
Eftersom deras erytrocyter har A antigen

Plasmatransfusion
Ta emot
Blodgrupp A kan bara ta emot plasma från A och AB
Eftersom dessa erytrocyter har antigen A

Ge
Blodgrupp A kan bara ge plasma till blodgrupp A och 0
Eftersom A-plasma innehåller B antikroppar

11

Vad bör man tänka på vid erytrocyt- respektive plasmatransfusion för blodgrupp B?

Erytrocyttransfusion
Ta emot
Blodgrupp B kan bara ta emot B- och 0-erytrocyter
Eftersom dessa patienter har antikroppar mot A i plasma

Ge
Blodgrupp B kan bara ge erytrocyter till blodgrupp B och AB
Eftersom dessa erytrocyter har B antigen

Plasmatransfusion
Blodgrupp B kan bara ta emot B- och AB-plasma
Eftersom dessa erytrocyter har B antigen

Ge
Blodgrupp B kan bara ge till blodgrupp B och AB
Eftersom B-plasma har antigen B

12

Vad bör man tänka på vid erytrocyt- respektive plasmatransfusion för blodgrupp 0?

Erytrocyttransfusion
Ta emot
Blodgrupp 0 kan bara ta emot 0-erytrocyter
Eftersom dessa personer har antikroppar mot A och B i plasma

Ge
Men blodgrupp 0 kan ge erytrocyter till alla andra blodgrupper
Eftersom deras erytrocyter saknar antigen

Plasmatransfusion
Ta emot
Blodgrupp 0 kan ta plasma blod från alla
Eftersom dessa erytrocyter saknar A och B antigen

Ge
Men blodgrupp 0 kan inte ge plasma till någon blodgrupp, förutom sin egen
Eftersom 0-plasma innehåller båda antikropparna

13

Vad bör man tänka på vid erytrocyt- respektive plasmatransfusion för blodgrupp AB?

Erytrocyttransfusion
Ta emot
Blodgrupp AB kan ta emot erytrocyter från alla blodgrupper
Eftersom dessa patienter saknar antikroppar i plasma

Ge
Blodgrupp AB kan inte ge erytrocyter till någon blodgrupp, förutom sin egen blodgrupp
Eftersom dessa erytrocyter har A och B antigen


Plasmatransfusion
Ta emot
Blodgrupp AB kan bara ta emot AB-plasma
Eftersom dessa erytrocyter har både A och B antigen

Ge
Blodgrupp AB kan ge plasma till alla andra blodgrupper
Eftersom AB-plasma inte innehåller några antikroppar