Fair, 14 Flashcards Preview

Franska > Fair, 14 > Flashcards

Flashcards in Fair, 14 Deck (5)
Loading flashcards...
1

Idrottar du?

Je fais de la guitare. Jag spelar gitarr.
Je fais du violon. Jag spelar fiol.
Tu fais du piano depuis longtemps? Sedan hur länge spelar du piano?
Det vanligaste sättet är dock att använda verbet jouer (spela):
Tu joues du piano? Spelar du piano?
Non, je joue de la guitare. Nej, jag spelar gitarr.
Likaså när det gäller sport:

Framför ett maskulint substantiv används här ”au” (à+le = au)
Je joue au foot. Jag spelar fotboll.
Tu joues au hockey sur glace? Spelar du ishockey?

Framför ett feminint substantiv används här "à la” (à+ la = à la)

Tu fais du sport?

2

Jag idrottar tre gånger i veckan.

Je fais du sport trois fois par semaine.

3

Jag och mina kompisar cyklar efter skolan.

Moi et mes amis (nous) faisons du vélo après l’école

4

Min kompis tränar aïkido.

Ma copine fait de l’aïkido.

5

Går ni på dans?

Vous faites de la danse?

Decks in Franska Class (89):