Rättigheter och skyldigheter, 19 Flashcards Preview

Franska > Rättigheter och skyldigheter, 19 > Flashcards

Flashcards in Rättigheter och skyldigheter, 19 Deck (18)
Loading flashcards...
1

tillåtet

permis

2

otillåtet

interdit

3

rättighet

droit (m)

4

tillåtelse

permission (f)

5

åldersgräns

limite d’âge (f)

6

straffbar

punissable

7

fritt, fri

libre

8

lag

loi (f)

9

enligt lag

selon la loi

10

oskyldig

innocent

11

skyldig

coupable

12

regel

règle (f)

13

uppfostra

élever

14

rösträtt

droit de vote (m)

15

förbud

défense (f)

16

böter

amende (f)

17

fängelse

prison (f)

18

myndig

majeur

Decks in Franska Class (89):