Avoir Flashcards Preview

Franska > Avoir > Flashcards

Flashcards in Avoir Deck (7)
Loading flashcards...
1

Jag har

J'ai

2

Du har

Tu as

3

Han har

Il a

4

Hon har

Elle a

5

Vi har

Nous avons

6

Ni har

Vous avez

7

De har

Ils ont

Decks in Franska Class (89):