Fermentai, kvėpavimas, fotosintezė Flashcards Preview

Biologija > Fermentai, kvėpavimas, fotosintezė > Flashcards

Flashcards in Fermentai, kvėpavimas, fotosintezė Deck (26)
Loading flashcards...
1

Kokių rūšių baltymai yra fermentai?

Globuliniai baltymai
Tretinė baltymo struktūra

2

Ką vadiname fermentu?

Tai katalizatorius, greitinantis chemines reakcijas ir mažinantis aktyvacijos energiją, bet pats nenusinaudoja

3

Ką vadiname peroksisomomis?

Panašūs į ribosomas dariniai, kuriuose vyksta oksidacinis skaidymas (vandenilio peroksidas skaidomas fermento katalazės iki vandens ir deguonies)

4

Kur vyksta fermentinė reakcija?

Aktyviajame centre

5

Ką vadiname aktyvacijos energija?

Tai energija, kuri yra reikalinga cheminei reakcijai prasidėti

6

Nuo ko priklauso fermentų reakcijos greitis?

nuo fermentų koncentracijos
Substrato koncentracijos
Temperatūros
pH

7

Kokie fermentai ką skaido?

Krakmolas (amilazė)----maltozė(maltazė)-----gliukozė
Baltymai (tripsinas)-------polipeptidai (peptidazė)---aminorūgštys
Lipidai (lipazė)---riebalų rūgštys+glicerolis

8

Fermentų savybės

Specifiški
Nesusinaudoja
Greitai veikantys junginiai
Veikimas priklauso nuo temperatūros ir pH, nuo kofaktorių ir inhibitorių

9

Kokie produktai susidaro aerobinio kvėpavimo metu?

CO2 ir H2O

10

Kokios mitochondrijų funkcijos?

ATP gamyba, ląstelinis kvėpavimas, aminorūgščių ir hormonų sintezė, kalcio koncentracijos citoplazmoje palaikymas

11

Kokie yra aerobinio kvėpavimo etapai?

Glikolizė
Pereinamoji reakcija
Krebso ciklas
Elektronų pernašos grandinė

12

Kas vyksta ir kas susidaro glikolizės metu?

Citoplazmoje, anaerobinio kvėpavimo metu skaidoma gliukozė iki 2 piruvato molekulių ir 2 ATP molekulių

13

Kas vyksta ir kas susidaro pereinamosios reakcijos metu?

Vyksta matrikse, piruvatas oksiduojasi iki acetilkofermento ir atskyla dvi CO2 molekulės

14

Kas vyksta ir kas susidaro Krebso ciklo metu?

Vyksta matrikse, dalyvauja acetilkofermnetas ir kiti fermentų pagalbininkai, susidaro 2 ATP ir 4 CO2 molekulės

15

Kas vyksta ir kas susidaro elektronų pernašos metu?

Vyksta kristose, dalyvauja elektronai, H jonai, O2, susidaro 34 ATP molekulės ir H2O

16

Apibūdinti anaerobinį kvėpavimą

Kvėpavimas be deguonies, gliukozė skaidoma iki pieno rūgšties arba alkoholio, atsipalaiduoja nedaug energijos

17

Kas vykdo anaerobinį kvėpavimą ir kas susidaro?

Mielės ir augalai-susidaro alkoholis
Gyvūnai ir bakterijos- susidaro laktatas

18

Kas vyksta rūgimo metu?

Susidaro nedaug energijos, gliukozė suskaidoma vieno etapo- glikolizės metu, piruvato molekulės nepatenka į mitochondrijas

19

Kokie rūgimo metu susidaro produktai?

Alkoholinio rūgimo- etilo alkoholis, CO2, energija
Pienarūgščio rūgimo- laktatas, CO2, H2O, energija

20

Kur naudojami rūgimo metu susidarę produktai?

Alkoholinio rūgimo- etiloalkoholio gamyboje, konditerijoje
Pienarūgščio rūgimo- fermentinių sūrių, jogurtų, acto rūgšties gamyboje, rauginant daržoves

21

Chlorofilo reikšmė

Dalyvauja fotosintezėje
Sugeria raudoną ir mėlyną šviesas, kurių energija reikalinga sintetinti angliavandeniams
Atspindi žalią šviesą

22

Apibūdinti šviesos fazę

Vyksta tilakoiduose
Nenaudojamas CO2
Skaidomas H2O
Sugeriami šviesos fotonai
Išsiskiria molekulinis O2
Sintetinama ATP

23

Apibūdinti tamsos fazę

Vyksta stromoje
Redukuojamas CO2
Vyksta angliavandenių sintezė
Reakcijos visuma vadinama Kalvino ciklu

24

Kas reikalinga šviesos fazei vykti ir kas susidaro?

Reikalingas H2O (jis skaidomas ------- gaunamas O2, ATP, NADPH

25

Kas reikalinga tamsos fazei vykti ir kas susidaro?

Reikalingas CO2, ATP, NADPH -------- susidaro gliukozė

26

Kokie junginiai svarbūs fotosintezei?

Azotas- ATP sintezei
Fosforas- ATP sintezei
Magnis- chlorofilo sudėtinė dalis