Membrana ir pernašos būdai Flashcards Preview

Biologija > Membrana ir pernašos būdai > Flashcards

Flashcards in Membrana ir pernašos būdai Deck (25)
Loading flashcards...
1

Kokia membranos sandara?

Fosfolipidai (75%)
Baltymai
Angliavandeniai
Cholesterolis
Glikolipidai
Glikoproteinai

2

Kokios membranos funkcijos?

Medžiagų pernašos- transportinė: į ląstelę ir iš jos keliauja vanduo, mineralinės ir organinės medžiagos
Palaiko ląstelės formą (angliavandeniai) ir padeda prisitaikyti prie aplinkos
Atskiria ląstelės turinį nuo aplinkos
Apsaugo ląstelės turinį nuo mechaninio poveikio, svetimkūnų, vandens netekimo, cheminių medžiagų

3

Kokios konsistencijos yra fosfolipidų dvisluoksnis?

Plazminės membranos fosfolipidų dvisluoksnis kūno temperatūroje yra tokios pat konsistencijos kaip aliejus

4

Baltymo struktūra membranoje?

Membranoje aptinkami baltymai dažnai turi hidrofobinę dalį, kuri būna nugrimzdusi į membraną ir hidrofilines dalis, kurios kyšo iš membranos į abi puses

5

Kokių tipų yra baltymai?

Paviršiniai- baltymai, prie membranos paviršiaus prisijungę silpnai, todėl nuo jos lengvai pašalinami pakeitus tirpalo pH ar druskų koncentraciją
Integralieji- baltymai, kurie vieną ar kelis kartus perveria membraną

6

Kuo svarbūs membranos išorės baltymai?

Membranos išorės baltymai dažnai yra svarbūs tuo, kad plazminei membranai suteikia formą ir palaiko nuolatinę jos būseną

7

Nuo ko priklauso membranos skystumas?

Kuo membranos dvisluoksnio fosfolipidų riebalų rūgštys yra ne tokios sočios, tuo membrana yra skystesnė
Kuo membranoje daugiau steroidų (cholesterolio), tuo ji ne tokia skysta
Didinant temperatūrą membrana skystėja ir jos takumas didėja

8

Membranos pralaidumas

Mažos, elektrinio krūvio neturinčios, lipiduose tirpios molekulės lengvai pereina per membraną. Makromolekulėms plazminė membrana yra didelė kliūtis, o jonai ir kitos molekulės pro ją pereina gana sunkiai
Kadangi membranų svarbiausi komponentai yra lipidai, per jas gali difunduoti lipiduose tirpios molekulės, tokios kaip alkoholis

9

Ką vadiname difuzija?

Tai procesas, kai skystos arba dujinės medžiagos molekulės skverbiasi iš didesnės koncentracijos vietų link mažesnės koncentracijos

10

Difuzija organizme

O2 skverbiasi iš iš alveolių pro kapiliarų sieneles į kraują
CO2 skverbiasi iš audinių ląstelių pro kapiliarų sieneles į kraują ir iš kraujo į plaučių alveoles
Maisto medžiagos skverbiasi iš virškinamojo trakto į kraują

11

Nuo ko priklauso difuzijos greitis?

Molekulės dydžio, koncentracijos gradiento, medžiagų tirpumo, paviršiaus ploto, atstumo, kurį turi nueiti molekulė, membranos storio

12

Ką vadiname osmosu?

Vandens molekulių difuzija pro puslaidę membraną iš mažos koncentracijos tirpalo į didelės koncentracijos tirpalą

13

Dėl ko vyksta osmosas augalinėse ląstelėse?

Ląstelę gaubia sienelė, ji laidi medžiagų molekulėms
Prie ląstelės sienelės prigludusi membrana yra laidi
Ląstelėje svarbi membrana- tonoplastas, kuris atskiria vakuolės turinį nuo citoplazmos

14

Dėl ko vyksta osmosas gyvūninėse ląstelėse?

Osmoso dėka vanduo išsiurbiamas iš žmogaus storosios žarnos ( taip žarnynas grąžina vandenį į kraują)

15

Kokie yra tirpalų tipai?

Izotoninis- tirpalas, kai abejose membranos pusėse ištirpusių medžiagų koncentracija yra tokia pati ir vandens molekulių į abi puses pereina vienodas kiekis (kraujo plazma izotoninis tirpalas)
Hipotoninis- tirpalas, kuriame tirpinio (ištirpusių medžiagų) koncentracija mažesnė negu ląstelėse, todėl į ląstelę vandens molekulių įeina daugiau vandens nei išeina. (Bet kuris valgomosios druskos tirpalas, kurio koncentracija mažesnė už 0,9%, yra hipotoninis eritrocitams)
Hipertoninis- tirpalas, kuriame tirpinio koncentracija didesnė negu ląstelėje

16

Kas vyksta su ląstelėmis įvairių koncentracijų tirpaluose?

Hipotoniniame tirpale gyvūnų ląstelė išsipučia ir sprogsta, nes neturi ląstelės sienelės, o augalinė ląstelė tampa turgoruota ( centrinė vakuolė prisipildo vandens)
Hipertoniniame tirpale gyvūninė ląstelė susitraukia, o augalinė ląstelė tampa plazmolizuota ( membrana atšoka nuo sienelės, o centrinė vakuolė netenka vandens)

17

Ką vadiname palengvintąja pernaša?

Palengvintoji pernaša padeda sparčiau patekti į ląsteles tokioms molekulėms kaip gliukozė arba aminorūgštys, kurios netirpsta lipiduose

18

Kokie yra baltymai nešikliai?

Baltymai nešikliai yra specifiniai: kiekvienas jų gali sąveikauti tik su kuriuo nors vieno tipo molekulėmis ar jonais, kuriuos ir perneša pro membraną

19

Kam reikalingi baltymai nešikliai?

Baltymai nešikliai reikalingi tam, kad į ląstelę patektų reikiamos medžiagos, kurioms membrana nelaidi visiškai arba dalinai

20

Kas reikalinga palengvintajai pernašai?

1. Kanalų baltymai
2. Baltymai nešikliai

21

Kanalų baltymai

Jie sudaro skersai membraną tunelį, kuriuo gali laisvai judėti Na, K, Ca, Cl jonai
Kanalų baltymai yra specifiški
Kanalo baltymo tunelis (kaip vartai) gali atsiverti ir užsiverti, priklausomai nuo to, kokių medžiagų ląstelei nereikia

22

Membranos sandaros funkcijos?

Fosfolipidai- membranos pagrindas
Cholesterolis- nuo jo kiekio priklauso membranos laidumas (kuo jo daugiau, tuo membrana mažiau laidi)
Angliavandeniai- palaiko membranos (ląstelės) formą
Glikolipidai- stabilizuoja ląstelių membraną, svarbūs ląstelių atpažinimui, vaidina pagrindinį vaidmenį ląstelių susijungimui į audinius
Glikoproteinai- vaidina pagrindinį vaidmenį ląstelių sąveikose, cheminių signalų receptoriai

23

Ką daro receptorinis baltymas?

Jis yra tokios formos, kad prisijungti prie jo gali tik specifinės molekulės

24

Ką vadiname aktyviąja pernaša?

Aktyvioji pernaša vyksta tada, kai molekulės juda didesnės koncentracijos link ir joms judėti reikalinga energija ir baltymai nešikliai

25

Kaip vadinami baltymai, dalyvaujantys aktyviojoje pernašoje?

Dažniausiai vadinami siurbliais