Ląstelės biologija Flashcards Preview

Biologija > Ląstelės biologija > Flashcards

Flashcards in Ląstelės biologija Deck (68)
Loading flashcards...
1

Kokią funkciją atlieka ląstelės sienelės?

Atraminė,apsauginė ir transportinė (gerai praleidžia vandenį su ištirpusiomis medžiagomis)

2

Kokią funkciją atlieka plazminė membrana?

Apsaugo ląstelės citoplazmą, reguliuoja medžiagų patekimą į ląstelę ir iš jos

3

Kokią funkciją atlieka ribosomos?

Sintetina baltymus

4

Kokią funkciją atlieka endoplazminis tinklas?

Įvairių medžiagų sintetinimas, kaupimas ir pernešimas

5

Kokią funkciją atlieka goldžio kompleksas?

Baltymų ir lipidų supakavimas į pūsleles ir išnešiojimas

6

Kokią funkciją atlieka centrinė vakuolė?

Sandeliuoja įvairias medžiagas (fermentai, vanduo, atsarginės medžiagos, pigmentai, nuodingos medžiagos), suteikia papildomą atramą

7

Kokią funkciją atlieka centriolės?

Dalyvauja dalijimosi procese (padeda formuotis dalijimosi verpstėms)

8

Kokią funkciją atlieka lizosomos?

Viduląstelinis virškinimas

9

Kokią funkciją atlieka citoplazma?

Joje vyksta cheminės reakcijos, saugomos, sintetinamos, transportuojamos įvairios medžiagos

10

Kokią funkciją atlieka branduolys?

Saugo genetinę informaciją

11

Kokią funkciją atlieka mitochondrijos?

Vyksta ląstelinis kvėpavimas, sintetinama ATP

12

Kokią funkciją atlieka chloroplastai?

Vyksta fotosintezė

13

Iš ko sudaryta ląstelės sienelė?

Augalinė iš celiuliozės, grybų iš chitino, bakterijų ir mureino. Tarpuose yra pektinų, todėl sienelė elastinga

14

Iš ko sudaryta plazminė membrana?

Iš fosfolipidų, baltymų ir cholesterolio

15

Iš ko sudarytos ribosomos?

Maži kūneliai sudaryti iš 2 subvienetų: baltumų ir rRNR

16

Iš ko sudarytas ET?

Iš kanalėlių ir maišelių

17

Iš ko sudarytas goldžio kompleksas?

Iš suplotų membranų (plokščiųjų cisternų)

18

Iš ko sudaryta centrinė vakuolė?

Pūslelė, užpildyta skysčiais

19

Iš ko sudarytos centriolės?

Pamatiniai kūneliai, sudaryti iš baltyminių cilindrų

20

Iš ko sudarytos lizosomos?

Pūslelės, užpildytos virškinimo fermentų

21

Iš ko sudaryta citoplazma?

Bespalvė, skaidri, klampi masė, užpildanti ląstelės vidų

22

Iš ko sudarytas branduolys?

Sudarytas iš dviejų membranų, kuriose yra porų, viduje yra branduolėlis, kuriame gaminasi ribosomos

23

Iš ko sudarytos mitochondrijos?

Turi išorinę ir vidinę (kristas) membranas. Vidinėje membranoje yra elektronų pernašos grandinė ir baltymų kompleksas

24

Iš ko sudaryti chloroplastai?

Turi išorinę ir vidinę membranas, tilakoidus, kuriuose yra chlorofilo

25

Kokiose ląstelėse aptinkama sienelė?

Augalų, grybų, bakterijų

26

Kokiose ląstelėse aptinkama plazminė membrana?

Augalų, gyvūnų, grybų, bakterijų

27

Kokiose ląstelėse aptinkamos ribosomos?

Augalų, gyvūnų, grybų, bakterijų

28

Kokiose ląstelėse aptinkamas ET?

Augalų, gyvūnų, grybų

29

Kokiose ląstelėse aptinkamas goldžio komplesas?

Augalų, gyvūnų, grybų

30

Kokiose ląstelėse aptinkama centrinė vakuolė?

Augalų

31

Kokiose ląstelėse aptinkamos centriolės?

Gyvūnų

32

Kokiose ląstelėse aptinkamos lizosomos?

Augalų, gyvūnų, grybų

33

Kokiose ląstelėse aptinkama citoplazma?

Augalų, gyvūnų, grybų, bakterijų

34

Kokiose ląstelėse aptinkamas branduolys?

Augalų, gyvūnų, grybų

35

Kokiose ląstelėse aptinkamos mitochondrijos?

Augalų, gyvūnų, grybų

36

Kokiose ląstelėse aptinkami chloroplastai?

Augalų

37

Ką vadiname protistais?

vienaląsčiai eukariotai (dauguma mikroskopinio dydžio, gyvena drėgnoje aplinkoje, protistams priklauso dumbliai ir pirmuonys, turi virškinamąsias vakuoles,kuriomis virškinamas maistas, turi pulsuojančiąsias vakuoles, kuriose kaupiasi vandens perteklius)

38

Ar protistai didesni už bakterijas?

Taip, kai kurie minta bakterijomis

39

Ką vadiname žiuželiais?

Tai judrios, ilgos citoplazmos ataugos (spermatozoidai, pirmuonys, bakterijos)

40

Ką vadiname blakstienėlėmis?

Tai trumpesni už žiuželius dariniai. Jų vienoje ląstelėje būna daug, joms judant, stumiamos šalia esančios medžiagos (kvėpavimo takų ląstelės, klumpelės)

41

Apibūdinti valkčiadumblį

Turi chloroplastus, juda žiuželio pagalba

42

Apibūdinti klumpelę

Vienaląstis pirmuonis, priklauso protistų karalystei, juda blakstienėlėmis, maitinasi bakterijomis ir kitais mikroorganizmais

43

Apibūdinti amebą

Žiuželių neturinti pirmuonių gentis, juda keisdami ląstelės pavidalą, ląstelė išaugina pseudopodijas, į kurias pribėga citoplazma

44

Apibūdinti eugleną

Turi chromatoforus, vykdo fotosintezę, juda žiuželio pagalba, turi šviesai jautrią akutę ( gali turėti mitochondrijas, ET, goldžio kompleksą)

45

Ką vadiname audiniu?

Tai ląstelių ir tarpląstelinės medžiagos visuma, kurioms būdinga bendra sandara ir atliekama funkcija

46

Kokie yra epitelinių audinių tipai?

Vienasluoksnis, daugiasluoksnis, virpamasis, liaukinis

47

Kokia epitelinių audinių sandara?

ląstelės prigludusios viena prie kitos, virpamasis turi smulkius plaukelius

48

Kokia epitelinių audinių funkcija?

dengiamoji, apsauginė (visi), gaminamoji (liaukinis)

49

Epitelinių audinių vieta organizme

Vienasluoksnis- kapiliarai, plaučiai
Daugiasluoksnis- oda
Virpamasis- nosis ir kvėpavimo takai
Liaukinis- burna, oda

50

Kokie yra jungiamųjų audinių tipai?

Kraujas, riebalinis, kremzlinis, kaulinis

51

Kokia jungiamųjų audinių sandara?

Riebalinis- didelę dalį ląstelės sudaro riebalų lašas
Kremzlinis- stangrus, labai atsparus gniuždymui, sudarytas iš retai išsidėsčiusių kremzlinių ląstelių ir jų gaminamos tarpląstelinės medžiagos
Kraujas- Sudarytas iš skystos tarpląstelinės medžiagos – kraujo plazmos (apie 55-60 proc.) ir kraujo ląstelių
Kaulinis-sudarytas iš kaulinių ląstelių ir kietos tarpląstelinės medžiagos. Audinyje yra kalcio jonų atsargos

52

Kokia jungiamųjų audinių funkcija?

Kraujas- apsauginė, termoreguliacinė, medžagų pernašos
Riebalinis- apsauginė, atsarginė (energinė), šilumos gamybos
Kremzlinis- apsauginė
Kaulinis- atraminė, apsauginė, kraujodaros

53

Jungiamųjų audinių vieta organizme

Riebalinis- po oda, organai
Kremzlinis- kaulų galuose

54

Kokie yra raumeninių audinių tipai?

Lygieji, griaučių skersaruožiai, širdies skersaruožiai

55

Kokia raumeninių audinių sandara?

Lygiojo- ląstelės verpstės formos, vienabranduolės; jų raumenys susitraukia ir atsipalaiduoja lėtai. Susitraukia nevalingai
Griaučių skersaruožio- sudaryti iš ilgų, ruožuotų (dėl aktino ir miozino siūlų), daugiabranduolių, cilindro formos ląstelių. Susitraukia valingai
Širdies skersaruožio- sudarytas iš ruožuotų, vienabranduolių ląstelių, kurios šakojasi, jungiasi viena su kita įterptinėmis plokštelėmis. Susitraukia nevalingai, kontroliuojant nervų sistemai

56

Kokios raumeninių audinių funkcijos?

Judėjimo, apsauginė

57

Raumeninių audinių vieta organizme

Lygusis- žarnyne, skrandyje
Griaučių- prie griaučių
Širdies- širdies sienelėje

58

Kokia nervinio audinio sandara?

Neuronai sudaryti iš kūno ir ataugų, neuroglijos ląstelių apie 10 kartų daugiau

59

Kokia nervinio audinio funkcija?

Neuronais plinta nerviniai impulsai, neuroglijos ląstelės atlieka maitinimo, apsauginę, atraminę funkcijas

60

Nervinių audinių vieta organizme

Galvos ir nugaros smegenys, nervai

61

Kokie yra augalų audinių tipai?

Dengiamasis (epidermis)
Asimiliacinis (mezofilis)
Apytakos (mediena ir karniena)

62

Apibūdinti epidermį

Sudaro augalų išorinį sluoksnį, ląstelės tankiai išsidėstę, epidermį dengia vaškinė kutikulė,
šaknies epidermio ląstelės turi ilgas, plonas išaugas- šakniaplaukius (siurbia vandenį),
stiebo ir lapų epidermio ląstelėse yra įvairių plaukelių;
lapų epidermyje yra varstomųjų ląstelių (jos turi chloroplastų), kurios supa mikroskopines poras- žioteles

63

Kokia epidermio funkcija?

Apsauginė
Dujų apykaita (žiotelės)
Vandens garinimas- transpiracija (žiotelės)

64

Kokio tipo yra mezofilis?

Statusis ir purusis

65

Apibūdinti mezofilį

Pagrindinė funkcija- fotosintezė.
Ląstelės turi daug chloroplastų.

66

Kokių tipų yra apytakos audiniai?

Mediena ir karniena

67

Apibūdinti medieną

Medienoje yra vandens indai – jais iš šaknų per stiebą kyla vanduo į viršų iki lapų, žiedų, vaisių

68

Apibūdinti karnieną

Karnienoje yra rėtiniai indai- jais keliauja nuo lapų organinės medžiagos į kitus organus.