Fö: Försäkrningsmedicin Flashcards

1
Q

vad menas med försäkrningsmedicin?

A

både medicnsk och juridisk bedömning. där man som läkare kollar vad som är medinsk rätt för patient, men också följa jurdiken.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

två vilkor för almän sjukförsäkrning.

vad täker den inte

A
 • ska ha nedsättning hos just en indiv för just dens arbetsuppgifter.
 • gäller endast sjukdom eller skada

tänker alltså inte eländeförkrning (för att man mår dåligt) och yrkesförsäkrning (har rätt att gå tillbaka till yrket i 180 dagar, sedan har man inte rätt att gå tillbaka just de yrket). Inte heller försörningsförsäkrning utan en omställningförskrning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

vad finns i beslutunderlager

A

två delar.

övergiande priciper hur man ska göra vid sjukskrvningar.

specifka diangoser där de 120 vanligaste diagnoser och hur man bör handlägga dem finns.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad finns för krav vid
intygsskrivning?

A
 • har man inte kompetens för att skriva intyg så ska man inte skriva det.
 • ska vara lika noggranhett vid att skriva sjukskrvningen som vanlig somatisk undersökning
 • ska endast vara saklig och referera till statufynd mm och inte endast de patientn berättar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

sjukskrvning ska vara en del i _____

vad baseras sjukskrvning på?

A

i vård och behadnling. detta enligt socialstyrelsen. alltså ska den klinik som har vården också sjukskriva!

är en patient och rättskaer proces som ska baseras på beprövad erfarenhet och ibland även vetneskap

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

syfter med sjukskrvning är

A

att snabbare komma tillbaka till arbetet. de ska vara säkert och främja tillfriskande.

innan man sjukskriver så ska man tänka om sjukvskrvningen kommer hjälpa patien komma tillbaka till jobbet och tillfriskna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

bedömningunderlagen för ss ska vara ____ över hela ladenet och även ska SS vara ____

A

lika över hela landet och SS ska vara rättsäker.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Långa passiva
sjukskrivningar är
_____

Ensamhet och
passivisering leder till
ökad ____
och_____

A

Långa passiva
sjukskrivningar är
skadliga
* Ensamhet och
passivisering leder till
ökad psykisk ohälsa
och sänkt funktion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Sjukskrivningens konsekvenser

A
 • förlorar rutiner ==> få sämre sömn, mat och fysisk aktivitet.
 • även rökning, droger och alkhol ökar

==> leder till sjukdom och ohälsa.
sedan
==>
* sämre funktion pga. trötthet och smära mm

==>
* en isolering och mindre socialt sammahang med sämre självkänsla och förtrående.

==> leder till passivitet med symtom av smärta och depression

==> ännu mer sjukdomkonsution och mindre motvation för arbete och att återgå till de.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

patient söker för trötthet och du sjukskrvier. vad kan du ha gjort fel?

A
 • att man kamuflera problemet med sjukskrvingen och kan missa alvarliga prolbem
 • även att man lär sig att den normala stressen och konfliketen är farlig och borde undvikas, vilket är fel tänk

==> sjukskrivning i sig kan förstärka undvikande ==> medikaliera och gör patienten att gå ifrån frisk till sjuk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vad påverkar patiens förmåga att arbeta?

vad kan vi i vården ta ställning till?

A
 • kompetens
 • livstil
 • motivation
 • arbete
 • social sitvation
 • sjukdomen

viktigt att inte sätta medinska etikätter över dessa saker. livstilproblem är inte en sjukdom.

de ända vi kan ta ställning till är sjukdomen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

hur kan man tänka sorrk vid sjukskrvning?

A

att ss kan vara en kort lösning, men man är ute efter den bästa långa lösningen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

ss är som lm, alltså ska man vid ordninger tänka:

A
 • finns indikation (alltså sjukdom)
 • dosering - alltså kan pat t.ex. jobba halvtid
 • hur lång tid - från början ha en plan, syfte och planerat avslut,
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly