Ty: SÄBO Flashcards

1
Q

vilka 7 punkter ingår i en vårdplan?

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

i fallet om sven, vad är
hälsoproblem, mål och åtgärder

A

Hälsoproblem: progrederande demens och hjärtsvikt, samt vardalig yrsel och illmående

mål: God omvårdnad och trygg vård på boendet. Undvika sjukhusvård som inte gagnar Inga.

Åtgärder: sviktbehandling på boendet främst

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

hur tar man hänsyn till en demens person vårdplanering?

A
  • frågar patienten
  • fråga närstående
  • fråga vådpersonal som tar hand om patienten
  • tänka vad pat hade velat.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

depressionbehadnling vid demens?

A

nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

vad görs före en vårdplan skrivs på dement?

A

träffa familj och patient och disktutera vad dem vill. förklara prognos mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

vad är viktigt innan ett vårdmöte

A

läsa journal och se histoia. kolla över läkmedel - kan man t.ex. sätta in vätskedrivande. är allt optimalt. vad har testas innan?

även kollat hur andra läkare har bedömt pat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

vilka är med på vårdplamerings möte

A
  • läkare
  • kommun ssk
  • pat
  • anhörig
  • peronal på boendet
  • på korttidsboende kan även t.ex fysio vara med. och i hemmet zå är bistondshandläggare med
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

hur kan man kolla patientens vilja retrospektivt hos dement pat

A

kolla t.ex. om pat har nekat operation o lm. tidigare –> då större chans att den inte vill ha hlr mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vad leder nedsatt aoutonomi oftast till?

A

att patienten får för många olika lm och tester

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly