Framgång Flashcards Preview

Ledarskap och kommunikation > Framgång > Flashcards

Flashcards in Framgång Deck (9)
Loading flashcards...
1

Vilka kompetenser antas vara viktiga för att bli en bra medicinsk ledare?

1. Teknisk kompetens - ha koll på metoder och produkter
2. Kognitiv kompetens - ha god problemlösningsförmåga
3. Social kompetens - kunskaper om mänskliga beteenden

2

Vad skapar engagemang på en arbetsplats?

1. Affektivt engagemang - vilka känslor man har för organisationen.
2. Engagemang kopplat till att hänga sig fast
3. Normgivande engagemang - kopplat till att någon är missnöjd med organisationen men att personen ändå stannar för att vara lojal och för att normen är att man inte lämnar

3

Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap?

Chefskap handlar i stor utsträckning om en formell position som en person tilldelas av exempelvis en ledning medan ledarskap bygger mer på medarbetarnas förtroende för en person. Denna person behöver inte nödvändigtvis vara formell chef men kan såklart också vara det!

4

Vad är medarbetarskap?

Det innebär att man arbetar med andra läkare och personalkategorier. Det är viktigt att utveckla förmågan att kommunicera med andra personalkategorier på ett konstruktivt sätt.

5

På vilka två plan sker kommunikation?

1. Sakplan (vad) - exempelvis tankar, beteenden, analys, logik, ord och språk.
2. Processplan (hur) - exempelvis känslor, inuition, kroppsspråk, tonfall.

6

Vad innebär positiv feedback?

Positiv feedback kan ges som konsekvens och som aktiverade av beteenden. Feedbacken bör ges i nära anslutning till beteendet och vara individuell.

7

Vad är viktigt att tänka på när man ger feedback?

All feedback behöver ha utgångspunkt i de målsättningar, normer eller överenskommelser som finns inom organisationen. Bra feedback innehåller information om vad personen gör och varför detta är bra.

Konkreta tips:
- håll feedbacken kopplad till beteenden
- blanda inte positiv och negativ återkoppling ostrukturerat
- undvik dolda motiv till att ge feedback
- var ärlig
- träna så det känns naturligt

8

Hur kan man strukturerat ge återkoppling?

1. Problemet i stort och i subjektiva termer
2. Konsekvenser för mig
3. Positiv aspekt
4. Konkret exempel på problemet
5. Förslag på lösning
6. Förståelse för den andres situation
(7. Bolla tillbaks "vad tycker du om detta?")

9

Hur kan man be om återkoppling?

1. Inbjud en eller flera personer att ge dig återkoppling
2. Lyssna aktivt på den återkoppling du får
3. Styr återkoppling med hjälp av frågor om något är oklart
4. Sammanfatta återkopplingen
5. Tacka för den återkopplingen du fått