Dysfunktionalitet Flashcards Preview

Ledarskap och kommunikation > Dysfunktionalitet > Flashcards

Flashcards in Dysfunktionalitet Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad kännetecknar dysfunktionellt ledarskap?

1. Otydlighet
2. Uteblivet beslutsfattande
3. Undvikande
4. Favorisering
5. Inre kabinett

2

Vad innebär dysfunktionell kommunikation?

1. Lyssnar inte
2. Ingen återkoppling
3. Negativ återkoppling
4. Återkoppling utan underlag
5. Fel tid och plats
6. Anpassar inte information
7. Inbjuder inte till återkoppling
8. Inbjuder inte till dialog
9. Pratar om annat än de brännande punkterna

3

Vad är härskartekniker?

Beteenden som en eller flera personer riktar mot en eller flera andra för att förminska, få övertag och härska. Dessa strategier kan vara mer eller mindre medvetna, strukturerade samt genomtänkta.

4

Ge exempel på några härskartekniker.

1. Våld eller hot om våld
2. Objektifiering
3. Osynliggörande
4. Förlöjligande
5. Undanhållande
6. Dubbel bestraffning
7. Skuld och skam

5

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på våld eller hot om våld

Kortsiktigt: söka hjälp eller stöd
Långsiktigt: Hjälp till att lyfta frågan

6

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på objektifiering

Kortsiktigt: gå inte med på, stå upp för dig själv
Långsiktigt: tala om beteenden och inte om person

7

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på osynliggörande

Kortsiktigt: tag plats
Långsiktigt: synliggörande

8

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på förlöjligande

Kortsiktigt: ifrågasättande
Långsiktigt: respekterande

9

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på undanhållande

Kortsiktigt: korten på bordet
Långsiktigt: informera

10

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på dubbel bestraffning

Kortsiktigt: bryta mönstret
Långsiktigt: dubbel belöning

11

Motstrategi kortsiktigt och långsiktigt med avseende på skuld och skam

Kortsiktigt: intellektualisera
Långsiktigt: bekräfta rimliga normer