Glagoli Flashcards Preview

Slovenščina > Glagoli > Flashcards

Flashcards in Glagoli Deck (163):
1

Rinse

Splahniti

2

Storm in, Tear around the corner

PrihrumEti - prihrumel je izza vogala

3

Cool

OhladIti

4

Peel

OlUpiti

5

Cut in half

RazpolovIti

6

Press, imprint, make an impression

VtIsniti - knjiga se ji je vtisnila v spomin

7

Wash

OprAti - operem perilo, avto

8

Dry

OsušIti

9

Figure out cause

PogrUntati vzrok

10

Remove

OdstranIti

11

Decorate, adorn

OkrasIti

12

Take Care of, arrange

Zrihtati - vse je zrihtano

13

Dress or doll up

Zrihtati se

14

Beat, smash

RazbIti, razbIjati kozarec

15

Contact, get in touch with

JAviti se - javila sta iz Pariza, javil se je pri nas

16

Accelerate

PospEšiti

17

Pretend

PretvArjati se

18

Move

PremIkati - omare, se naprej, delo se nikamor ne premika

19

Inspect

PrevEriti

20

Attend, take part in

UdeleževAti se

21

Calm down

Umiriti se - umiriti otroke

22

Explain, elucidate

PojAsniti

23

Insert

VstAviti

24

Store, put away

SprAviti

25

Return

VrnIti se, vrAčati - dolg, vráčam ti zgoščenko, vráčati se domov

26

Party

ŽurIrati

27

Arouse, turn on

VzbUriti, vzbUrjati - kaj te vzburi!

28

Narrow, contract, take in, become thinner

ZOžiti, zoževAti se - hlače

29

Apologise

OpravičIti se

30

Enquire

PovpraševAti

31

Raise (plant, animal, child)

VzgAjati - rastline, živali, otroka

32

Anger, enrage

RazjezIti (se)

33

Seduce, drive, take a ride

ZapeljAti se - v mestu, avto k mehaniku

34

Meet with

SestAti se

35

Convince, persuade

PreprIčati

36

Sharpen

OšIliti

37

Miss (target)

ZgrešIti tarčo

38

Spoil (child)

RazvAjati, crkljAti

39

Stare

BUljiti - v človeka - kaj buljiš!

40

Cancel, Check out

OdjAviti - časopis, iz hotela

41

Move, touch deeply

GanIti - film ga je ganil do solz - ne Gani se od tod!

42

Water, pour, dilute

ZalIvati - juho z vodo - luknjo z betonom

43

Caress, fondle

LjubkovAti - ljubkovalno jo je po obrazu in vratu

44

Jam pack

NabAsati - nabasala sva avto

45

!

MUhati se - ne muhaj se

46

Perceive, sense

DojEmati - oko dojEma svetlobo

47

Stroke

BOžati, pObOžati - otroka je božala po laseh

48

Stress, accentuate, emphasise

PoudArjati

49

Load, Stuff, fill up

NabAsiti - posoda do vrha, se v avto, se špagetov

50

Move away

PremAkniti stran

51

Arrive

PrispEti na cilj

52

Develop, evolve

RazvIti se - v prelepo dekle

53

Tear around the corner

Prihrumeti - rešilni avto je prihrumel izza vogala

54

Whisper

ŠepetAti komu na uho

55

Clutch, squeeze, press

StIsniti - torbico, grozdje, se v avto

56

Influence

VplIvati - na koga - na kaj

57

Bang (door)

ZalopUtniti vrata

58

Crash into

ZaletEti se - v kaj - zaletelo se mu je

59

Harvest

Žeti - žanjem - žel - žeti pšenico - žeti uspehe

60

Take advantage of, make use of

IzkorIstiti

61

Sneeze

KIhniti, kIhati

62

Arrange, organise, put in order

UredIti

63

Communicate

SporOčati - sporočati komu podatke po telefonu

64

Dekline, refuse, reject

OdklonIti, odklAnjati - pomoč, ponudbo, hrano

65

Bind, tie together, connect, link

PovEzati, povezovAti

66

Lay (Eggs), be able, make it

ZnEsti (jajce) - ne bo mi zneslo priti pravočasno

67

Pity

PomilovAti - Joga

68

Offend, insult

ŽalIti - nasprotnika, čustva

69

Whisper

ŠepetAti - komu na uho

70

Neglect, disregard

ZanemAriti, zanemArjati - dejstva, zanemarjati se

71

Exaggerate, overdo

PretirAvati - z nakupovanjem

72

Argue, quarrel

PrerEkati se - z možem o vzgoj

73

Handle, manipulate, shake hands

RokovAti (se) - s fotoaparatom

74

Lick

LIzati - sladoled, si rane

75

List, fill

PopIsati, popisovAti - inventa, zvezek

76

Be doing something, gossip or slander

OprAvljati - svoje delo, izpit, sosedo

77

Giggle, snigger

HihitAti se

78

Force, push, urge

SIliti - siliti koga k učenju, se

79

Smile

SmehljAti se

80

Get off, out, exit

IzstopIti, izstOpati - iz avtobusa


81

Hang, suspend, hang about

VisEti - cele dneve visi po gostilnah, slike visijo na stenah, dol mi visi (i Don't give a f#)

82

Wash

UmIvati (se)- lase

83

Save, economise on

VarčevAti - denar, varčevati pri hrani, z energijo, z gorivom, za kitaro

84

Save

prihraníti - čas/denar

85

Melt, dissolve

StopIti (se) - stopíti sladkor v čaju

86

Perform, Carry out

IzvAjati - izvajati nadzor (to exercise control)
izvájati ukaze (to carry out orders)
izvájati reforme (to perform reforms)

87

Doesnt miss much (deliberately)

Nič ne uide

88

Focus, centre

OsredotOčati se - osredotóčati se na rešitev, na lepo v življenju

89

Quarrel, wrangle

prerEkati se - z možem o vzgoji (upbringing)

90

Argue

PrepIrati se
s prijateljem o tekmi (over a game)
otroka se prepírata za igračo (about a toy)
za prazen nič

91

Tear down

PodIrati, podrEti

92

Demolish

zrušiti

93

Scratch

PrAskati - práskati koga po hrbtu, prAskal sem se

94

Linger, dawdle

mečkati - ne mečkaj

95

I'd like something sweet

Lušta se mi kaj sladkega

96

Catch one's breath, take a breather

OddahnIti se - malo se oddahnimo, oddAhnem

97

Stain

ZapacAti obleko

98

Mess up

RazmetAti (razmetAvati) - razmetal sobo

99

Stir, blend, mix up

PomEšati - juho, vse si pomešal!

100

Reach an agreement

DogovorIti se

101

Agree

ZmenIti se - zmEnili so se da bodo odšli

102

Suffer

TrpEti

103

Hold

DržAti - škarje, otroka za roko, dieto, drži gobec! (Shut it), lonec drži pet litrov, za svoja leta se dobro drži (looks good for her age), drži! (Its a deal)

104

Forge metal

KovAti železo - kuj železo dokler je vroče

105

Complain

PritožIti se - pritoževAti se - šefu (the Boss), nad hrano

106

Interrupt

PrekInjati - prekIniti - nehaj me prekinjati

107

Disturb, annoy, interrupt

ZmotIti -očeta pri delu

108

Make a mistake

ZmotIti se - pri seštevanju (adding up)

109

Survive

PreživEti - nesrečo

110

Experience, Go through

DoživEti / dožIvljati - veliko lepega, krizo

111

Snap, crack

TlEskniti (tlEskati) - s prsti

112

Reflect

OdbIti

113

Feel Sorry for, pity

SmIliti se - smIli se mi (for him/her)
Smiliti se sam sebi (oneself)

114

Darken, get dusky

MračIti se - mračI se (getting dark)

115

Injure, harm

Poškodovati - pri padcu si je poškodoval gleženj
Hudo se je poškodoval (seriously)

116

Invent

IzUmiti

117

Knot, tie

ZavozlAti - vrv

118

Untie, untangle

RazvozlAti (razvozlAvati) - uganko

119

Offend, insult

UžalIti - sodelavca, njegova izjava (statement) me je užAlila

120

Cross, intersect

PrEčkati - cesto, cesta prEčka železnico

121

Kick

BRcniti - bRcnili so ga iz službe

122

Be amazed, surprised

ČUditi se - čudim se njegovemu obnašanju
Samo glej in se čudi

123

Interrupt

PrekInjati - nehaj me prekinjati

124

Disturb, disrupt

ZmotIti - očeta pri delu

125

Pit, passage, tunnel

Rov - rudniški rov, skopati rov

126

Push, shove.
Propel, push, pedal, start up

PorIniti
PognAti (poženem, pognAl) / pogAnjati - pedale, motor

127

Compose, construct, be consisted of

SestAviti, sestAvljati - hišo iz kock
Družino sestavlja pet članov

128

Walk around, travel

PrehodIti - dolgo pot do doma
Prehodil je že veliko sveta

129

Be formed, arise, in the making

NastAti / nastAjati
Film nastaja že deset let
Nastajajo novi problemi

130

Tackle, set out to do, cone down with

LotIti se / lotEvati se
Učenja
LotEva se ga gripa (come down with flu)
Problema revščine

131

Roll

KotalIti

132

Inspect, look around

RazgledovAti se - Okrog

133

Rejoice, look forward to

VeselIti se - počitnic

134

Entitled to
Belong, be a member of

PripAdati - po očetovi smrti mu pripada polovica hiše
Pripadati ugledni stranki / družini

135

Upgrade
Build on to a building

nadgradIti (nadgrajevAti) - stavbo
Ali se morda da kako nadgraditi ta sistem?

136

Suffice, be sufficient

ZadostovAti - liter mleka mi zadostuje

137

Crave, desire

ZahotEti se - zahotelo se mu je vina

138

Gaze
Fall in love

ZaglEdati se

139

Realise, be aware of

ZavEdati se - svojih dolžnosti (duties)

140

Mess up

RazmetAti (razmEčem, razmetAl)
RazmetavAti

141

Bewitch, cast a spell on, mesmerise, enchant

UroćIti - dekle ga je povsem uročilo

142

Drape in, don

OgrnIti - plašč

143

Encourage

SodbudIti - spodbUjati
Otroka k učenju, razvoj

144

Harass, pester

GnjAviti, izgnjAvati
Koga z vprašanji

145

Cover, tuck in

PokrIvati, pokrIti

146

Fold up

PrepognIti - list papirja

147

Pile up, fold

ZložIti (zlAgati)

148

Store, warehouse

uskladíščiti - jabolka / blago

149

Envy

ZavIdati
njegov novi avto mu zavida cela šola
zavídati komu lepoto

150

Make a mess

RazmetAti (razmEčem, razmetAl)

151

Plug in, connect
Log on

PrikljUčiti / priključevAti (priključUjem, priključevAl)
Na omrežje

152

Scratch, scrape

OdRgniti (se)
avto je odŕgnil ob ograji

153

Cross, fold

PrekrIžati - noge, roke

154

Download
Place
Invest

NalAgati - program
Knjige na police
V delnice

155

Plug in
Insert

VtaknIti (vtIkati) - vtikač
Ključ v ključavnico

156

Hint, allude to

NamIgniti (namigovAti) - na afero

157

Nod
Nod in agreement

PokImati (pokimAvati) - z glavo

158

Nod off, doze off

ZakInkati - zakínkati pred televizijo

159

Misbehave

NagAjati - otroci nagajajo

160

Gain, extract

PridobIti (pridobivati)
pridobívati sol iz morja
pridobívati hitrost
pridobívati na ugledu/priljubljenosti (reputation/popularity)

161

Trouble, torment

múčiti (se) - to trouble [torment] oneself
bolnik se múči - patient is racked with pain
múči se z angleščino. - s/he struggles [strives hard]
múči se z otroki - s/he toils with the children
múčiti se z delom - to drudge
Nekaj me muči

162

Slip, slide

DrsEti - v teh čevljih mi drsi

163

Waste

trátiti - čas/denar