Pridevniki Flashcards Preview

Slovenščina > Pridevniki > Flashcards

Flashcards in Pridevniki Deck (52):
1

Capricious, whimsical, fickle

Muhast- muhasto dekle, vreme

2

Bent, warped

Ukrivljen

3

Loaded (cargo)

TovOren

4

Grumpy, grouchy

GordnjAv

5

Exciting

Razburljivo -
dirka se je začela razburljivo

6

Upset, hyper, overwrought

RazburjEn - biti razburjen zaradi česa [or živčen]

7

Attractive

privlačen

8

Repulsive, reflective

OdbOjen - odbójna svetloba, sola

9

Attentive, watchful, careful

PozOren - postati pozóren na neznanca

10

Moving, touching

GanljIv/o - govor je bil zelo ganljiv

11

Worn out

Obrabljen (obrabljena obleka, Ideje)
Izmúčen - biti izmúčen od dela'

12

Bloody, damned

PreklEt - prekleti paraziti, Baraba prekleta

13

Floppy, downcast

PovEšen

14

Murderous, Killing

UbijAlski

15

Stuffed, jam packed, drunk

NabAsan - nabásan kovček, voznik

16

Annoying

Nadležen

17

Employed

Zaposlen

18

Plugged in

VklOpljen

19

Disconnected, wacko

OdklOpljen - ta tip je čisto odklopljen

20

Disconnected, switched off

IzklOpljen

21

Cute

lušten

22

Attached

NavEzan

23

Used to

NavAjen - ni navajen tolikšne pozornosti

24

Bold, daring, audacious

DRzen - drzen skok

25

Presumptuous, insolent

PredRzen

26

Right, suitable

PrAvšen - temperatura je ravno pravšna, najdi pravšno razlogo

27

Generous

RadodAren - do otrok

28

Reserved, restrained

ZadržAn

29

Overworked

ZgarAn

30

Soft, light, gentle

RAhel - bil je rahlega spanca (light sleeper)
Na rAhlo - softly, gently - na rahlo potrkati / mešati (stir)

31

Messy

Razmetan

32

Infrequent, irregular, occasional

NErEden - neredno čiščenje

33

Decent, proper

DostOjen - dostojno vedenje (behavior)

34

Evil, wicked

ZlOben - čarovnica

35

Tangled

ZavozlAn

36

Offended

UžAljen

37

Component, constituent

SestAven - sestavni del

38

Finally
After all

NavsezAdnje - navsezadnje je le Izpolnil obljubo
Navsezadnje je to moja dolžnost

39

Esteemed, respected

UglEden - Pripadati ugledni stranki / družini

40

Odd, peculiar, strange

Čuden - postal je zelo čuden

41

Maybe

MordA - me bo poklical, morda pa laže (lying),
spati morda sanjati,
ali morda še kaj želite?
Ali se morda da kako nadgraditi ta sistem?

42

Envy

ZavIst - biti zelen od zavisti

43

Cracked

PočEn - počena lobAnja

44

Steamed

ZarosIl
Šipe so zarosile
kuhati ribo/zelenjavo v (so)pari

45

Crossed

PrekrIžan - noge

46

Opposite, inverse

ObrAten
obrátna smer
obrátni vrstni red

47

Esteemed, exalted, respected

OglEden

48

Deliciously

SlAstno - slástno dišati/izgledati

49

Annoying, irritating

nadležen
nadléžno vprašanje
nadléžna muha

50

Murky, turbid, cloudy

KAlen - Kalna voda
MOten - motna voda

51

Debatable, contentious, controversial

SpOren - sporna izjava (statement)

52

Dubious

DvomljIv