Samostalniki Flashcards Preview

Slovenščina > Samostalniki > Flashcards

Flashcards in Samostalniki Deck (80):
1

Royal highness

Visočanstvo

2

Pebble, gravel stone

PrOdnik

3

Contentment, satisfaction

ZadovOljstvo - izraziti nèzadovóljstvo

4

Message

sporočilo

5

People

Ljudje
pomembni ljudje
množica ljudi [crowd]
moral bi pogosteje med ljudi (you should go out more)
ne zanima ga, kaj si ljudje mislijo o njem

6

Hair

Las
Imeti kodraste, mastne, svelte lAse
umivati si láse
lásje mu izpadajo
lásje ji sivijo
češe si láse (brushing)

7

Greed

PohlEp - pohlèp po bogastvu

8

Potion

NapOj - ljubezenski napoj

9

Charge

NabOj - pozitivni naboj

10

In principle

NačEloma

11

Rascal, scoundrel

PAcek

12

Suffering

TrpljEnje - duševno (emotional)

13

Blacksmith

KovAč

14

Hard Worker

Garač

15

Hard work

Garanje

16

Complaint

Pritožba - nad slabo postrežbo (bad Service), knjiga pritožb

17

Nonsense

NesmIsel - njegove besede so velik smisel (load of rubbish), čisti nesmisel (pure nonsense)
Nesmis! - rubbish!

18

Layout, arrangement

RazporedItev

19

Slope

PobOčje - polOžen (gentle), strmo (steep)

20

Delivery

PovzEtje - plačilo po povzetju

21

Disorder, chaos

NerEd

22

Dusk, twilight

Mrak - od zore do mraka

23

Dew

ROsa - jutranja rosa, rosa mladosti

24

Dignity

DostojAnstvo

25

Behaviour, manners

VedEnje - dostojno / lepo

26

Inventor

IzumItelj

27

Act, deed

DejAnje - nepremišljeno (reckless), biti mož dejanj
Od besed k dejanjem

28

Molehill

KrtIna

29

Duty, obligation

dolžnost
Navsezadnje je to moja dolžnost

30

Lawn

ZelenIca

31

Attire

Noša - narodna

32

Imagination

Domišljija - imeti bujno domišljijo
Pomanjkanje domišljije

33

Spell

UrOk - ljubezenski

34

Cape, cloak

OgrinjAlo - ogrnIti

35

Syllable

Zlog

36

Chapter

PoglAvje

37

Skodelica

Šalčka

38

Comment, remark

PripOmba

39

Excuse
Pronunciation

IzgOvor - slab izgovor
Jasen izgovor besed

40

Pip, pit, stone

KoščIca - češnjeva, breskova

41

Coincidence

NakljUčje - ni naključje da

42

Conclusion

ZakljUček - prit do zaklučka da

43

Anniversary

OblEtnica - praznovati obletnico poroke

44

Coward

StrahopEtec

45

Pauper

REvež

46

Extremity

SkrAjnost - v takšne skrajnosti se ne bomo spuščali (Resort)
Iti v skrajnost
Iti iz ene skrajnosti v drugo

47

Home sickness

DomotOžje

48

Comment, remark

PripOmba

49

Excuse
Pronunciation

IzgOvor - slab izgovor
Jasen izgovor besed

50

Pip, pit, stone

KoščIca - češnjeva, breskova

51

Coincidence

NakljUčje - ni naključje da

52

Conclusion

ZakljUček - prit do zaklučka da

53

Anniversary

OblEtnica - praznovati obletnico poroke

54

Coward

StrahopEtec

55

Pauper

REvež

56

Extremity

SkrAjnost - v takšne skrajnosti se ne bomo spuščali (Resort)
Iti v skrajnost
Iti iz ene skrajnosti v drugo

57

Home sickness

DomotOžje

58

Mane

GrIva - konjska, levja

59

Storage, storehouse

skladišče - biti v skladišč
skladíšče živil/orožja - food/weapons storage

60

Feeling, emotion

Čustvo - pokazati svoja čústva

61

Conscience

Vest
storiti kaj z mirno vestjo

62

Negotiation

PogAjanje - Mirovna pogajanja

63

Clue, hint

NamIg

64

Nod, nodding

KImanje

65

Servant, valet

SlužAbnik

66

Penance

PokOra - delati

67

Reputation

UglEd
pridobívati na ugledu - to gain a reputation
to je bil velik mádež na njegovem ugledu

68

Hotshot, dude

Frajer(ka)
Mestni frajer (City slicker)

69

Waste

potrAta - denarja/časa

70

Skill

Spretnost

71

Realisation, awareness

Zavedanje - zavédanje svojih napak

72

Consequence

PoslEdica

73

Pollution

OnesnAževanje - zraka
OnesnAženost - zraka, okolja, vode, morja

74

Quantity, amount

KoličIno

75

Proof

DokAz - pomAnkanje dokAzov

76

Origin, emergence

NastAnek - vesolja

77

Consensus

SoglAsje

78

Summary, synopsis

PovzEtek

79

Risk

TvEganje

80

Degree, stage

StOpnja