Zdravje Flashcards Preview

Slovenščina > Zdravje > Flashcards

Flashcards in Zdravje Deck (19):
1

Marrow

Kostni mozek

2

Weight

Težišče

3

Paralysed

Hrom - hròm od pasu navzdol

4

Flexible, elastic

Prožen - imeti próžno hrbtenico (go with the flow), prožni sklepi, prožni koraki (Light steps)

5

Stiff, rigid

Tog

6

Dose

OdmErek - prevelik odmérek mamil (OD)

7

Vaccine

CepIvo - odmerek cepíva proti davici

8

Nape

Tilnik

9

Chest

Prsni koš

10

Posture

Drža - telesna, pokončna, sedeča in ležeča

11

Upright

PokOnčna

12

Lap

NarOčje

13

Recuperate

OkrEvati - po poškodbi

14

enriched

ObogatEn - obogatena hrana

15

Scratch, abrasion

OdrgnIna - na komolcu imam odrgníno

16

Cartilage

hrustAnec
obrabljen sklepni hrustánec

17

Survival

PreživEtje

18

Obesity

DebelOst

19

Cause

VzrOk