Greetings Flashcards Preview

JPN V1 > Greetings > Flashcards

Flashcards in Greetings Deck (10):
1

Arigatoo

Thank you

2

Doomo (arigatoo) [gozaimasu].

Thanks (very much) [formal]

3

Doozu yoroshiku.

Nice meeting you.

4

Genki desu

I'm fine

5

Hajimemashite

How do you do?

6

Ii o-tenki desu ne

It's fine weather huh

7

Ja (de wa) [mata].

✌️

8

Kekko desu

No thanks

9

Konban wa

Good evening

10

Doo itashimashite

You're welcome.